Maatwerk voor Mensen

Iedereen duurzaam aan het werk, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt - daarvoor is maatwerk nodig. Maatwerkvoormensen.nl vertelt hoe de Rijksoverheid en haar leveranciers dat aanpakken. Hoe ze samen zorgen voor social return on investment (SROI).