Maatwerk voor Mensen in de praktijk

Hoe denken we out of the box en creëren we maatwerk voor mensen? Daarvoor is ruimte nodig, én goede praktijkvoorbeelden. Praktijkvoorbeelden die laten zien dat een andere vorm van combineren van ideeën en belangen, en het verbinden van partijen mooie resultaten oplevert. Praktijkvoorbeelden die het vuurtje aanwakkeren, waardoor ook jíj Maatwerk voor Mensen creëert.

___________________________________________________________________________

Verdonk Klooster & Associates

Andersson Elffers Felix

We verbreden onze proeftuin, door statushouders niet alleen een rol als adviseur aan te bieden, maar ook door werkervaringsplekken te creëren en stage- en afstudeerplekken beschikbaar te stellen. We schalen onze proeftuin verder op door kandidaten uit te wisselen met samenwerkingspartijen uit ons netwerk. En door nieuwe partijen te betrekken bij het aandragen van kandidaten.

Ondertussen nemen we tal van initiatieven om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen. We richten ons hierbij om vluchtelingen met een verblijfsstatus en jongeren uit kwetsbare groepen.

___________________________________________________________________________

Partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit een intrinsieke motivatie (interview)

SROI is voor ons geen vinkje in de overeenkomst, maar zit echt in ons DNA.

___________________________________________________________________________

Drie personen poseren bij een trap
Beeld: ©Maatwerk voor Mensen / Bart Hoogveld
Bob van Berkel, Wolter Kieft en Bart de Jongh

Een waardevolle data-analist door Social Return (interview)

Wolter Kieft heeft een indicatie in het Autistisch Spectrum en ADHD. Na een succesvolle proeftuinperiode trad hij, middels bemiddeling door Vanberkel Professionals als data-analist in dienst bij de Auditdienst Rijk (ADR). Een goede aanvulling op het team van hoogwaardig gekwalificeerd personeel.

___________________________________________________________________________

Meer voorbeelden lezen?

Ook onze proeftuinen zijn hét voorbeeld dat inkopen met sociale impact daadwerkelijk mogelijk is.