Partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit een intrinsieke motivatie

Diversiteit en inclusiviteit zijn actuele thema’s. Niet alleen in de maatschappij als geheel, maar ook binnen de overheid en het bedrijfsleven wordt hieraan steeds meer vormgegeven. Zo hebben de Rijksoverheid en het telecombedrijf VodafoneZiggo een jarenlange SROI-samenwerking vanuit het zogeheten IWR2017-MCD contract. Het doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk bieden. Niet vanwege een opgelegde verplichting zoals beleidsafspraken of de Participatiewet, maar vanuit een intrinsieke motivatie om impact te willen maken. Aan de vooravond van de opvolging van dit partnershipcontract blikken de betrokkenen terug op een geslaagde samenwerking en geven mooie voorbeelden. “SROI is voor ons geen vinkje in de overeenkomst, maar zit echt in ons DNA.”

MCD-contract: mensen met afstand tot arbeidsmarkt inzetten

Sinds 2017 werken opdrachtgever Rijksoverheid vanuit de Categorie Connectiviteit  en opdrachtnemer VodafoneZiggo samen vanuit de rijksbrede aanbesteding IWR2017. De categorie Connectiviteit voert het rijksbrede contractmanagement op het zogeheten IWR2017-MCD-contract. IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk en MCD staat voor Mobiele Communicatie Diensten. VodafoneZiggo verzorgt de mobiele communicatiediensten van het Rijk uit (o.a. voor mobiele spraak, sms-berichten en mobiele data). Daarvoor worden zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking ingezet om zo inclusie binnen en buiten het Rijk en VodafoneZiggo te bevorderen.

Pim Brouwers

Andere organisaties inspireren om met SROI aan de slag te gaan

Zelf noemen de betrokkenen de samenwerking overigens liever een “partnership” omdat beide partijen gelijkwaardig aan elkaar zijn. “Het is namelijk een heel open partnership”, licht Pim Brouwers toe. De manager Diversity & Inclusion bij VodafoneZiggo is “heel trots op de samenwerking” met de Categorie Connectiviteit. Om andere organisaties te inspireren vertellen Pim, Paul Peters (accountmanager, VodafoneZiggo), Muharrem Karaarslan (Categoriemanager Connectiviteit Rijksoverheid) en Davey Hazekamp (Contractmanager Categorie Connectiviteit) over hun hun samenwerking. Hun missie? Andere organisaties inspireren om ook met SROI aan de slag te gaan.

Muharrem Karaarslan

Van standaard naar maatwerk

In de aanbesteding is vanuit het Rijk de SROI-eis aan VodafoneZiggo dat zij 2,5% van de jaarlijkse omzet investeren in SROI; duurzaam betaald werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Muharrem noemt het ‘een bijna wiskundige’ eis. "Persoonlijk voel ik er veel meer voor om samen met mijn leveranciers te kijken naar de bedoeling en hoe wij continu een extra stap kunnen zetten, met aandacht voor de intrinsieke motivatie”. Dit heeft VodafoneZiggo volgens hem goed opgepakt. “VodafoneZiggo heeft, los van dit contract, jaren geleden zelf al het initiatief genomen op het gebied van SROI."

Paul Peters

“SROI zit in ons DNA”

Paul kan dat bevestigen: “Het leuke van ons SROI-beleid is dat het geen invulling is, een vinkje in de overeenkomst, maar het zit echt in ons DNA.” Pim, die zich binnen VodafoneZiggo met passie inzet voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, merkt dat ook in de praktijk. “Borgen van mensen, dat is het belangrijkste. Mijn team is niet alleen verantwoordelijk voor ability (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, red), maar ook voor onze ambities op de thema’s gender, lhbtiq+ en op interculturaliteit. We hebben interne jobcoaches die niet alleen onze medewerkers met een beperking begeleiden, maar ook de managers. Want het is niet een kwestie van iemand met een ‘stickertje’ aannemen, op de afdeling zetten en zeggen: succes verder. Het is juist het hele verhaal, die duurzaamheid. Zorgen dat iedereen succesvol kan  zijn. Dáár gaat het om. Daarom willen we graag dit verhaal vertellen, omdat wij erin geloven.”

Kijken naar talenten in plaats van naar beperkingen

Snel na het toekennen van de aanbesteding ging Pim binnen VodafoneZiggo aan de slag. “We zijn naar talenten gaan kijken en hebben daaromheen beleid en functies gecreëerd, oftewel aan jobcarving gaan doen. Zo zijn we gestart met monteurs die onze aan- en afsluitingen doen. Dat zijn eenvoudige werkzaamheden die we anders bij de aannemer hadden belegd, maar die we nu in huis ook kunnen uitvoeren, een stuk goedkoper en een win-win op alle punten.” Mooi en fijn om werk te hebben voor de monteurs en goed voor VodafoneZiggo om de werkzaamheden in eigen beheer te hebben.  Een ander initiatief is In Iedere Team Een Tim, een project waarin medewerkers met een beperking als compartimentsbeheerder worden ingezet. Ze beheren het magazijn en leggen de juiste materialen klaar voor de monteurs. Ook is er de RAK-webshop waarmee VodafoneZiggo klanten en bijzondere leveranciers in het zonnetje zet. In deze webshop werken medewerkers met een beperking. Pim: “Er is letterlijk een Chef Lege Dozen. Als de beste man ziek is, is het een totale chaos omdat de dozen dan niet worden opgeruimd.”

Rol afdeling Diversity & Inclusion binnen VodafoneZiggo

De afdeling Diversity & Inclusion speelt een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie van deze medewerkers. Pim: “We organiseren veel workshops, ook vertellen waarom we het doen. Op ons intranet publiceren we regelmatig ook verhalen van collega’s met een bijzonder verhaal. Door daarmee naar buiten te treden, zowel intern als extern, zeg je: iedereen is hier welkom.” Mensen uit deze doelgroep in dienst nemen is geen liefdadigheidswerk, benadrukt hij, maar het duurzaam inzetten van talenten. “In mijn team werkt een bijzonder intelligente dame die 3x3 uur in de week werkt, dat is haar maximale belastbaarheid. Zij verzorgt voor mij de genderdata-analyses en dat kan zij als geen ander. Het is voor beide partijen zo een win-win.” Een ander voorbeeld zijn de dove of slechthorende barista’s bij VodafoneZiggo waar je via een scherm ziet hoe je je drankje in gebarentaal kunt bestellen. Onze medewerkers vinden dat zo leuk dat ze ervoor omlopen.”

Partnership verkent mogelijkheden in de technieksector

Binnen het partnership verkennen het Rijk en VodafoneZiggo momenteel hoe ze in de technieksector, een sector waarin veel werk is, de arbeidsparticipatie van deze doelgroep kunnen stimuleren. Davey: “VodafoneZiggo is aan het onderzoeken welke generieke HR-profielen daartoe behoren zodat wij straks vanuit de Groeituin van Rijkswaterstaat een plan de campagne kunnen maken om gezamenlijk [met VodafoneZiggo] de arbeidsparticipatie van de doelgroep te vergroten’. In de Groeituin van RWS zijn verschillende disciplines aan de kant van RWS vertegenwoordigd (HR, inkoop, contractmanagers, opdrachtgevers en sociale partners) die samen met de leverancier de krachten bundelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Daarmee is de Groeituin een netwerkpartner en expertisecentrum op het gebied van social return.” De Groeituin staat volgens Davey “symbool voor dit partnership op het gebied van SROI en heeft als doel impact maken. Sociale impact maken moet echt komen van de kant van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. En ze moeten samen optrekken om die te creëren.” Pim vult aan: “Er is altijd behoefte aan technisch personeel, niet alleen bij ons, maar ook bij andere bedrijven. Dat is het mooie aan dit onderwerp; er zit geen concurrentie in. Het gezamenlijke doel is namelijk impact creëren. Iedereen wil gewoon ook nieuwe talenten.”

Davey Hazekamp

Verlenging MCD-contract en SROI-ambities

Beide partijen staan aan de vooravond van de opvolging van het MCD-contract. Muharrem heeft voor dat vervolg verschillende ambities: “Wij, de Categorie Connectiviteit, willen in een volgende aanbesteding graag gebruikmaken van SROI 2.0: dat is Maatwerk voor Mensen. Daarbij maak je niet zozeer harde afspraken over bedragen die je investeert, maar kijk je samen naar hoe je sociale impact kan maken. Zo ben je samen met de leverancier veel proactiever bezig om te kijken hoe je BV Nederland op het gebied van SROI weer een stapje verder brengt. Dat vind ik mooi.” Davey: “Volgens mij is dit ook het momentum om sociale impact te gaan maken met SROI 2.0, want je ziet in de maatschappij bewustzijn ontstaan dat diversiteit en inclusie van belang is. Gezien deze ontwikkeling in de maatschappij is het voor de categorie Connectiviteit een goed moment om voor diversiteit en inclusie een stip op de horizon te zetten en daar een mooie invulling aan te geven.”

Wil je ook met SROI aan de slag? Lees de tips van Muharrem, Davey, Pim en Paul!

  • Houd bij je vacatures niet vast aan het functieprofiel, maar kijk per individu naar de kwaliteiten. Pim: “Elke functie is vaak minimaal 40 uur en hoogopgeleid. Maar je kan ook kijken: doe er 2 van 20 uur. Pas je vacatureteksten aan. Bij VodafoneZiggo halen we de uren bijvoorbeeld al uit onze vacatureteksten.”
  • Davey: “Ga in gesprek met de leverancier waaraan de SROI-eis is verbonden. Dan kan je tot mooie gesprekken komen. En hoor ook heel goed aan wat de leverancier voor behoeftes heeft omtrent Social Return On Investment, want dan kan je elkaars krachten versterken.”
  • Paul: “Ga op zoek naar die talenten bij de mensen en kijk niet alleen naar de beperkingen. Want iedereen heeft zijn talenten en kunnen ingezet worden.”
  • Muharrem: “Gebruik beleid in je SROI-doelstellingen als kracht, maar wees vooral intrinsiek gemotiveerd om met dit thema aan de slag te gaan. Anders ben je heel reactief bezig.”

Geïnspireerd geraakt?

De Categorie Connectiviteit voorziet je graag van meer informatie en voorbeelden. Neem hiervoor contact op met Davey Hazekamp via davey.hazekamp@rws.nl.