Dit is Social Return On Investment

Social Return On Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk zet haar inkoopkracht in om deze mensen perspectief te bieden op werk, inkomen én participatie in de samenleving. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Met de toepassing van Social Return On Investment zorgt de Rijksoverheid ervoor dat een investering die binnen het Rijk wordt gedaan, naast het 'gewone' rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van Rijksbeleid, organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Social return bij het Rijk

Bij het Rijk vinden wij dat iedereen recht heeft op betaald werk. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door maatwerk te creëren en anders naar de mogelijkheden te kijken, kunnen we veel. Binnen het Rijk werken Inkoop, Beleid en HR samen met leveranciers aan 'Maatwerk voor Mensen'. Een aanpak waarin social return en onder andere de banenafspraak samenkomen. Met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken te helpen, bij het Rijk of elders. Met Maatwerk voor Mensen worden leveranciers, inkopers en beleidsmakers uitgenodigd om maatwerk te creëren, minder te denken in verplichtingen en meer in mogelijkheden, want er kan zoveel meer!

Voorbeelden van Social Return met Maatwerk voor Mensen

Wolter en zijn collega's aan het werk achter computers
Beeld: ©Maatwerk voor Mensen / Bart Hoogveld
Wolter te midden van zijn collega's

Interview

Wolter wordt niet meer gekenmerkt door zijn indicatie in het Autistisch Spectrum en ADD, maar heeft zichzelf door SROI bewezen als een waardevolle data-analist!

Lees het verhaal van Wolter

Proeftuin Eiffel

Met ‘Fit for the job!’ kunnen we echt iets voor topsporters betekenen. Dit is wat ze nodig hebben. - Pieter van den Hoogenband (EIFFEL)

Lees meer over de proeftuin

Foto
Beeld: ©Maatwerk voor Mensen, Deloitte
Event decharge proeftuin Deloitte

Proeftuin Deloitte

Deloitte begeleidt mensen met een arbeidsbeperking naar een duurzame baan in het huidige digitale tijdperk. 

Lees meer over dit initiatief en bekijk de tijdlijn van de samenwerking tussen Deloitte en Maatwerk voor Mensen hier