Over Maatwerk voor Mensen

De Rijksoverheid en haar leveranciers hebben een gezamenlijke Social Return On Investment (SROI) verplichting. Het Rijk zet haar inkoopkracht in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en om meer werkgelegenheid voor hen te creëren. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van een duurzame en passende arbeidsplek, bij het Rijk of elders, te voorzien is de werkwijze Maatwerk voor Mensen in het leven geroepen. Een aanpak waarin social return en onder andere de banenafspraak samenkomen. Met Maatwerk voor Mensen, worden leveranciers, inkopers en beleidsmakers uitgenodigd om maatwerk te creëren, minder te denken in verplichtingen en meer in mogelijkheden, want er kan zoveel meer!

Proeftuinen

Hoe vinden we de andere wegen, die naar Rome leiden? Hoe denken we out of the box en creëren we maatwerk voor mensen? Daarvoor is ruimte nodig, én goede voorbeelden. In 2017 is de categorie "Inhuur Professionals" gestart met de realisatie van de proeftuinen. Met als doel mensen aan het werk te krijgen, en (vooruitlopend op beleid) kennis en ervaring op te doen. Deze proeftuinen laten zien dat inkopen met sociale impact (maatschappelijke meerwaarde) daadwerkelijk mogelijk is. Ze zijn het voorbeeld dat een andere vorm van combineren van ideeën en belangen en het verbinden van partijen mooie resultaten oplevert.

In de proeftuinen wordt ook verkend of, en hoe, social return en de banenafspraak/ quotumregeling op elkaar aansluiten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt via social return in te huren voor een tijdelijk project, met het uiteindelijke doel om een blijvende werkplek voor hen te vinden bij het Rijk of bij de leverancier. Door de proeftuinen zijn verschillende kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gezet. Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een arbeidsbeperking, maar bijvoorbeeld ook om vluchtelingen, asielzoekers, ex-gedetineerden en topsporters.

Proeftuin Conclusion

Met dit concept voel ik mij ondersteund in plaats van alleen gestraft. Ik zie hier zeker de toegevoegde waarde van in!

- (Ex-)justiabele

Lessons learned

Vanaf 2018 zijn enkele honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verdeeld over tientallen proeftuinen, aan het werk geholpen. Alle partijen zijn het erover eens dat met maatwerk, samenwerking en het benutten van bestaande initiatieven van leveranciers, maximale maatschappelijk impact gecreëerd kan worden. Met Maatwerk voor Mensen hebben we de ruime aanpak om dit breder binnen het Rijk mogelijk te maken.

Tijdlijn Maatwerk voor Mensen