Leveranciers

Hoe voldoe je als leverancier aan je social return-verplichting? En hoe maak je van social return een maatwerkoplossing, waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, je opdrachtgever en jijzelf als leverancier, echt verder komen?

Sinds 2011 zet het Rijk haar inkoopkracht in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit betekent dat je als leverancier van het Rijk, bij passende aanbestedingen voor werken en diensten van meer dan €250.000, bij de uitvoering van het werk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in moet schakelen. Dit blijkt soms een lastige opgave.

Om meer maatschappelijke impact te creëren, is er sinds begin 2018 meer ruimte binnen de social return verplichting en is de nieuwe werkwijze Maatwerk voor Mensen ingegaan: social return kan nu ook op andere plekken en onder andere omstandigheden worden ingevuld. Alle partijen zijn het erover eens dat met maatwerk, samenwerking en het benutten van bestaande initiatieven van leveranciers, maximale maatschappelijk impact gecreëerd kan worden.

Hoe kun je SROI als leverancier nu goed invullen? Op basis van de lopende proeftuinen, geven we enkele tips:

Ga open in gesprek

Een belangrijke eerste stap is het open gesprek tussen opdrachtverstrekker en opdrachtnemer over hoe je social return gezamenlijk kunt invullen. Bij "Maatwerk voor Mensen" hoeft social return niet meer, zoals voorheen, een lastig haalbare opgave te zijn, waarbij je vooral aan veel regels moet voldoen. Je gaat het gesprek open in en kijkt samen waar de ruimte ligt en hoe je die creatief kunt benutten.

Sluit aan bij eigen doelstellingen

Probeer social return zoveel mogelijk te verbinden met je eigen doelstellingen en die van het Rijk. Zo geef je social return vorm vanuit je eigen kracht en kunde, en ben je ook beter gemotiveerd om dat met enthousiasme te doen. En te blijven doen.

Gebruik bestaande initiatieven

Een andere belangrijke les uit de proeftuinen tot nu toe: benut je bestaande initiatieven en systemen. Wat al blijkt te werken in de praktijk, kun je des te gemakkelijker ook toepassen in je SROI-verplichting aan het Rijk. KPMG doet dat door social return aan te laten sluiten op het al bestaande KPMG Jan Hommen Scholarship, waarmee het bedrijf sinds 2016 jongeren, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helpt aan een mbo-diploma. KPMG begeleidt en financiert de mbo-opleiding. Inkoopbureau Conducto vult de social return-uitdaging in door ict'ers werkervaring en kans op een nieuwe baan, bij de Rijksoverheid of bij de leverancier.

Inkoopbureaus AevesBenefit en Emeritor kunnen niet 'terugvallen' op een reeds bestaand, eigen initiatief. Wel zoeken ze naar een oplossing die dicht bij huis ligt en maken ze gebruik van de eigen kennis en ervaring. De bureaus ontwikkelen, samen met opdrachtverstrekker UBR|HIS - de inkoopdienst voor zes departementen, een negen maanden durend opleidingstraject tot inkoper. Dit wordt aangeboden aan mbo-plussers met een uitkering en een 'moeilijk' cv.

‘De mensen die wij vooruit willen helpen, zijn mbo’ers met een sterke drive. Waarom? Niet omdat wij binnen deze groep werven – onze consultants hebben uitsluitend hbo-plusniveau. Maar omdat wij vinden dat mbo’ers de kern van onze samenleving vormen.’ Jolanda van Schaik, hoofd Corporate Responsibility bij KPMG

Houd de proeftuin beperkt in omvang om beter maatwerk te kunnen leveren

Beter starten met een realistische en kansrijke aanpak voor een beperkt aantal kandidaten, dan het meteen heel groot en breed op pakken. De focus moet liggen op de doelgroep en de kans die een kandidaat krijgt op een duurzame arbeidsplaats.

Werk de proeftuin uit tot een eigen, meer vastomlijnde manier waarop je als leverancier social return levert

Blijkt de proeftuin te werken - de kandidaten kunnen aan de slag, dan is het mooi als je de proeftuin kunt verduurzamen. Dat betekent dat je als leverancier deze aanpak kunt inzetten om aan andere, latere SROI-verplichtingen te kunnen voldoen. Je hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.

Verschillende leveranciers en overheidsorganisaties zijn al in proeftuinen met verschillende kandidaten aan de slag.

Benieuwd naar hun ideeën en aanpak? Bekijk de online brochure of de praktijkvoorbeelden.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.