Tips voor leveranciers

Hoe voldoe je als leverancier van het Rijk aan je 'social return-verplichting'? En hoe maak je van social return een maatwerkoplossing, waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, je opdrachtgever en jijzelf als leverancier, écht verder komen? Op basis van de lopende proeftuinen via de werkwijze Maatwerk voor Mensen, geven we 5 tips.

De social return-verplichting en Maatwerk voor Mensen in het kort

Het Rijk zet haar inkoopkracht in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bij passende aanbestedingen voor werken en diensten van meer dan €250.000 moet je daarom als leverancier van het Rijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen. Met de werkwijze Maatwerk voor Mensen wordt maatwerk, samenwerking, en het benutten van bestaande initiatieven van leveranciers, gestimuleerd en is er meer ruimte binnen de social return verplichting, waardoor maximale maatschappelijke impact gecreëerd wordt. 

1. Ga open in gesprek

Een belangrijke eerste stap is het open gesprek tussen opdrachtverstrekker en opdrachtnemer over hoe je social return gezamenlijk kunt invullen. Je gaat het gesprek open in en kijkt samen waar de ruimte ligt en hoe je die creatief kunt benutten. Door Maatwerk voor Mensen ligt de focus namelijk niet meer op het voldoen aan regels, maar op het behalen van maximale maatschappelijke impact.

2. Sluit aan bij eigen doelstellingen

Probeer social return zoveel mogelijk te verbinden met je eigen doelstellingen en die van het Rijk. Zo geef je social return vorm vanuit je eigen kracht en kunde, en ben je ook beter gemotiveerd om dat met enthousiasme te doen. Een voorbeeld is de proeftuin van EY in samenwerking met ITvitea:

ITvitea leidt mensen met autisme op tot ICT-specialisten en EY biedt deze mensen vervolgens een werkervaringsplek als ethical hacker binnen het Cybersecurity team.

3. Gebruik bestaande initiatieven

Een andere belangrijke les uit de proeftuinen tot nu toe: benut je bestaande initiatieven en systemen. Wat al blijkt te werken in de praktijk, kun je des te gemakkelijker ook toepassen in je SROI-verplichting aan het Rijk.

KPMG doet dat bijvoorbeeld door social return aan te laten sluiten op het al bestaande KPMG Jan Hommen Scholarship, waarmee het bedrijf jongeren, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helpt aan een mbo-diploma. KPMG begeleidt en financiert de mbo-opleiding.

Heb je geen bestaand initiatief of systeem binnen je organisatie waar je gebruik van kan maken? Zorg er dan voor dat nieuwe initiatieven wel passend zijn en eigen kennis en ervaring goed benutten.

Een voorbeeld hiervan vind je in de proeftuin van inkoopbureaus AevesBenefit en Emeritor, waarin de bureaus in samenwerking met opdrachtverstrekker UBR|HIS een negen maanden durend opleidingstraject tot inkoper ontwikkelen voor mbo-plussers met een uitkering en een 'moeilijk' cv.

4. Houd de proeftuin beperkt in omvang

Het is beter om te starten met een realistische en kansrijke aanpak voor een beperkt aantal kandidaten, dan het meteen heel groot en breed op te pakken zonder veel persoonlijke aansluiting. De focus moet liggen op de doelgroep en de kans die een kandidaat krijgt op een duurzame arbeidsplaats.

5. Verduurzaam de proeftuin

De proeftuin werkt en de kandidaten kunnen aan de slag. Een slimme volgende stap is om de proeftuin te 'verduurzamen', waardoor je de aanpak kunt inzetten om aan een andere, latere SROI-verplichting te voldoen. Je hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.