Rijksoverheid

Hoe benut je als Rijksoverheidsdienst je inkoopkracht voor meer maatschappelijke impact? Hoe zorg je als categoriemanager, of als inkoper, voor social return die past bij je beleid en wortelt in de praktijk? Hoe zorg je als HR-manager dat social return werkt voor een meer inclusieve overheid? Met andere woorden: hoe benut je de ruimte in de regels?

De Rijksoverheid wil door middel van social return mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat kan het beste met maatwerk. Maar hoe kun je dit het beste aanpakken? Op basis van de lopende proeftuinen binnen Maatwerk voor Mensen, geven we een aantal tips:

Zoek elkaar op en kijk wat mogelijk is

Trek als Beleid, Inkoop en HR samen op. Als inkoopprofessional of categoriemanager heb je nu de mogelijkheid om bij iedere uitvraag voor een aanbesteding te kijken welke specifieke kansen er voor social return zijn. Vraag daarbij ook: hoe kunnen wij helpen jullie beleidsdoelstellingen te realiseren? Draag, als beleidsdirectie van een ministerie, doelgroepen en ideeën aan die de inkoper kan inzetten om samen te werken met de leverancier. Benut als HR-manager de bredere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kun je aansluiten bij de doelstellingen van het Rijk als werkgever (banenafspraak - meer kwetsbare groepen aan het werk). Zoek elkaar op.

Ga ingesprek met de leverancier

In de oude SROI 1.0-situatie was social return vooral een checklist. Die werkte je als inkoper, of samen met je inkoper, netjes af en zo controleerde je of de leverancier zijn inspanningsverplichting had vervuld. Met Maatwerk voor Mensen is social return veel meer een doel dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk bepaalt en uitvoert. Dat werkt als je elkaar bij het begin open tegemoet treedt, met oog voor elkaars doelstellingen en mogelijkheden. Zo kan social return van vinkje tot vonkje worden.

Maak ruimte voor de categoriemanager

De categoriemanager is de 'matchmaker' tussen ministerie/opdrachtgever en opdrachtnemer/leverancier. Hij/zij regelt rijksbreed de inkoop in categorieën zoals "Inhuur Professionals". Daarbij gaat het om miljoenen euro's per jaar. Deze catagoriemanager overziet het veld en kan vanuit die positie opdrachtgever en opdrachtnemer stimuleren om hun verantwoordelijkheid in social return te nemen.

Zorg voor draagvlak binnen je organisatie

Maatwerk voor Mensen heeft een experimenteel en - binnen de overheid - innovatief karakter en kan rekenen op bestuurlijke dekking en betrokkenheid. De directeuren van CDI, ICIA, ICBR en ICOP hebben hun steun en interesse voor de proeftuinen uitgesproken en bevestigd. Dat is belangrijk. De tijd van het pionieren is voorbij, Maatwerk voor Mensen is een nieuwe standaard. Niet minder belangrijk is dat je zorgt voor draagvlak voor deze aanpak binnen je organisatie.

‘Maatwerk voor Mensen is anders kijken, is omdenken. Ik hoor nog te vaak: “Daar zijn we nog niet klaar voor, maar volgend jaar waarschijnlijk wel”. Voor social return zijn lef en doorzettingsvermogen nodig. En dan kunnen we echt heel veel bereiken.’ Wolter van der Vlist, senior adviseur inkoopbeleid en strategie bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Experimenteer met respect voor de regels

Proeftuinen zijn ontwikkelprojecten. Er wordt stapvoets gewerkt en proefondervindelijk ontdekt wat wel en wat niet werkt. Dat vereist de durf om de ruimte in de regels op te zoeken en die regels tegelijkertijd wel te respecteren. Er is een vormvrijere invulling mogelijk van bredere sociale doelstellingen. Bijvoorbeeld: social return in combinatie met sociaal ondernemerschap.

Vragen? Meer weten? Neem hier contact op met team Categoriemanagement "Inhuur Professionals".

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.