Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daagt onderzoeksbureau’s uit sociale impact te maken

Kansen creëren voor mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is een van de speerpunten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Instrumenten die het ministerie daarvoor inzet, zijn onder andere de Participatiewet en de Banenafspraak. Linda Planjer ziet vanuit het CDI-Office SZW mogelijkheden om ook binnen het eigen departement impact te maken door middel van social return. In samenwerking met inkoopuitvoeringsorganisatie UBR  HIS startte SZW begin mei de proeftuin ‘Social return bij Meervoudig onderhandse onderzoeksopdrachten’

Linda Planjer
©Maatwerk voor Mensen

Jaarlijks koopt SZW veel onderzoeken in”, legt Linda uit. Met het geld dat we aan onderzoeksopdrachten uitgeven, willen we de opdrachtnemers stimuleren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Nu is de tijd er rijp voor. Met social return 2.0 kunnen wij experimenteren om de regels versoepeld toe te passen.”

Collega’s lopen warm

“Halverwege vorig jaar bleken een aantal SZW-collega’s warm te lopen om eens te gaan onderzoeken hoe we zelf kunnen bijdragen aan een sociaal inclusievere samenleving” vertelt Linda. “Er zijn gesprekken gestart tussen de Chief Science Officer, de onderzoekscoordinatoren, UBR HIS en het CDI-office. Zo kwamen we op het idee van een proeftuin om sociale impact te maken met onze meervoudig onderhandse onderzoeksopdrachten. Dat zijn onderzoeksopdrachten met een waarde onder de Europese aanbestedingsgrens, waarvoor we meerdere onderzoeksbureaus benaderen een offerte in te dienen. Ook die onderzoeksbureaus hebben we bij het denkproces betrokken. Onze plaatsvervangend Secretaris-Generaal gaf tijdens een bijeenkomst het startsein voor de pilot en treedt op als onze ambassadeur. Er is met de collega’s van UBR HIS hard gewerkt om de proeftuin verder uit te werken. Van begin mei tot eind juni zijn zeven offerte-aanvragen verstuurd, waarin een uitvraag voor social return is gedaan.“

Opdrachten bundelen en samenwerken

In wervende offerteteksten legt SZW aan onderzoeksbureaus de uitgangspunten en het doel uit. Linda: “We vinden het belangrijk om inschrijvers te vertellen wat we willen bereiken. En dat zij begrijpen dat ze daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. We vragen iedere inschrijver om een plan van aanpak te maken dat hij samen met de offerte indient. Daarbij geldt: Hoe duurzamer het plan, hoe beter het wordt beoordeeld. En je hebt een streepje voor als je iets kunt betekenen voor mensen uit het doelgroepregister.”

SZW biedt leveranciers aan om breder naar mogelijkheden te kijken. “Je hoeft het niet alleen binnen je eigen opdracht te realiseren, maar kunt ook opdrachten bundelen of samenwerking zoeken met andere leveranciers”.

Mensen op hun plek

Linda kijkt vol verwachting uit naar de eerste reacties. Zij heeft ook een persoonlijke drijfveer om warm te lopen voor dit onderwerp. “In mijn directe omgeving ken ik een jonge vrouw met een arbeidsbeperking. Ik gun haar zo graag een leuke baan. Hoe mooi is het dat er gezocht kan worden naar maatwerk om iemand echt een goede plek te kunnen geven.”

De offertetekst die de proeftuin Meervoudig Onderhandse Onderzoeksopdrachten hanteert, is ter inspiratie te bekijken op het besloten platform van Maatwerk voor Mensen.

Wil je ook samenwerken voor meer sociale impact? Doe mee.