Van Vinken naar Vonken

"Op welke manieren kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar leveranciers van onderzoeks- en adviesdiensten samen meer sociale impact creëren en niet vinken, maar vonken?" Dit is de vraag waar (potentiële) leveranciers en overheidsadviseurs over brainstormden tijdens de Leveranciersmiddag SZW op dinsdag 16 oktober 2018 in het New Babylon Meeting Center, Den Haag.

SZW heeft deze middag georganiseerd om te bekijken waar de kansen liggen om met inkoop meer sociale impact te realiseren. Daarbij gaat het vooral om het creëren van kansen voor mensen, wat mooi aansluit op doelstellingen van de Banenwet en de Participatiewet. Zoals verwoord door de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW Hellen van Dongen tijdens de opening: "Er gaat een hoop geld om in de onderzoeks- en adviesopdrachten. Er liggen dus heel veel mogelijkheden om via inkoop deze doelstellingen te realiseren. Tegelijk willen we wel uit bureaucratische gedrochten blijven. Daarom willen we nu creatief en interactief aan de slag!"

Benieuwd naar de resultaten van deze middag? Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst.