Proeftuin Conducto

Robert van den Berg – van uitkering naar baan met steun van Conducto

Met eigen opleidingstrajecten en coaching schoolt Conducto ICT’ers met een uitkering om tot inkopers waar de overheid grote behoefte aan heeft. ‘Wij doen iets terug, de overheid heeft er een goede medewerker bij en Robert is geholpen.’

Man laat vrouw iets zien in de verte
Beeld: Jurgen Huiskes

‘Bij Conducto zeiden ze tegen me: “Dit is een goed traject voor je. We coachen je en garanderen dat jij, met jouw capaciteiten en opleiding, voor de zomer een baan hebt”.’ En zo geschiedde. Robert van den Berg werkt sinds begin mei 2018 bij Rijkswaterstaat in Utrecht als adviseur en contractmanager. Robert: ‘Ik werkte hiervoor als business intelligence-consultant voor zorginstellingen. Maar in het werk kwam steeds meer de nadruk te liggen op de techniek. Ik werd meer programmeur dan adviseur. Uiteindelijk namen mijn werkgever en ik afscheid van elkaar en kwam ik bij UWV terecht.’

Eurekamoment

Met een outplacementcoach via zijn oude werkgever stelt Robert medio 2017 zijn competentieprofiel op. Daaruit blijkt dat zijn sterke kanten strategie, analyse, leidinggeven en mensgerichtheid zijn. En ook dat hij sterk behoefte heeft aan een stimulerende werkomgeving. Ook rond die tijd komt Robert in zijn netwerk van oud-heaostudenten in contact met Geert Geertsema. Geert is oprichter en eigenaar van Conducto, dat inkoopprofessionals werft en selecteert voor onder meer de overheid. Of de inkoopwereld niet iets is voor hem, vraagt Geert. Robert heeft twijfels. Maar als Geert vertelt over contractmanagement – een functie die in opkomst is en valt onder de inkoopkoepel – en ze het functieprofiel en Roberts competentieprofiel naast elkaar leggen, volgt wat Robert omschrijft als een eurekamoment. ‘De profielen kwamen voor 95 procent overeen!’

Bij Conducto zeiden ze tegen me: “Dit is een goed traject voor je. We coachen je en garanderen dat jij, met jouw capaciteiten en opleiding, voor de zomer een baan hebt”.

In de kast

Daarna gaat het snel. Conducto, dat al tien jaar eigen post-hbo-inkoop- en aanbestedingsopleidingen aanbiedt, start een maand later met het eigen post-hbo-opleidingsprogramma voor praktisch contractmanagement. Vijf maanden later heeft Robert zijn officiële Conducto-certificaat behaald: ‘Als contractmanager zorg je dat beide partijen, lopende de uitvoering, de afspraken nakomen die ze in het contract hebben gemaakt. Het is - kun je zeggen - een vorm van handhaving. Vaak gaat het zo dat de overheid een contract afsluit, waarna iedereen aan de slag gaat en het contract in de kast verdwijnt. Tót er iets misgaat. Dan wordt het contract er weer bijgehaald maar is het eigenlijk al te laat en kost de ontstane situatie beide partijen veel geld.’

Geen gedoe

Een goede contractmanager zorgt dat het niet zover komt, vertelt Loreen Quaedvlieg, relatiemanager binnen Conducto. Met behulp van opleidingen en advisering helpt ze inkopers en inkooporganisaties beter te presteren: ‘Daarnaast is de contractmanager ook als adviseur betrokken bij de aanbesteding. Hij zorgt dat er niet alleen wordt ingekocht op prijs en kwaliteit, maar dat er verder wordt gekeken. Dus: zijn de contractafspraken voor beide partijen werkbaar, meetbaar en inspirerend? Zo zorg je als contractmanager in de aanbestedingsfase, dat er later in de contractperiode geen gedoe komt.’   

‘Ik ben nu contractmanager bij Rijkswaterstaat’

Gat dichten

De opleidingsprogramma’s van Conducto hebben een meervoudig doel. Enerzijds voldoet Conducto hiermee aan de Social return on investment-verplichting (SROI) - zo heeft Robert een collega die via eenzelfde Conducto-traject ook aan een baan is gekomen bij Rijkswaterstaat. Anderzijds wil Conducto met de opleidingen een gat in de markt verkleinen. Loreen: ‘Er is bij de overheid een grote behoefte aan inkopers met een ICT-profiel. En er zitten in de kaartenbak van UWV ICT’ers die je goed zou kunnen omscholen tot de inkopers en/of contractmanagers waar de overheid om zit te springen. We hopen dan ook dat we verder met UWV kunnen optrekken om met elkaar dat gat te dichten.’

Op z’n plek

Ondertussen zit Robert goed op z’n plek. ‘Ik ben erg blij met de steun die ik vanuit Conducto heb gekregen. Ik heb nu een functie waarin het veel draait om analyse en strategie. Daarnaast werk ik op een afdeling waar we elkaar stimuleren en elkaar vertrouwen. De menselijke kant krijgt hier de ruimte en dat vind ik belangrijk.’