Wil je meer informatie over de nieuwe werkwijze Maatwerk voor Mensen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om zelf een proeftuin te starten? Neem dan contact op met het Adviesteam Social Return Rijk via socialreturn@rijksoverheid.nl

Het Adviesteam ondersteunt rijksambtenaren en leveranciers bij de werkwijze Maatwerk voor Mensen en het opstarten van nieuwe proeftuinen social return. Hierbij zijn maatwerk, samenwerking en het zoeken naar de ruimte in de regels belangrijke uitgangspunten. Het team bestaat uit Rijksmedewerkers werkzaam vanuit verschillende disciplines op het gebied van Social Return (HR, Inkoop, categoriemanagement en communicatie).

"Dankzij de diversiteit van dit adviesteam kunnen we antwoord geven op deverschillende vragen en behoeften die leven op het gebied van social return. Het adviesteam wil met netwerkbijeenkomsten, communicatie, het ontwikkelen van verschillende handvatten en instrumenten én een digitaal platform samen met jullie een echte leeromgeving vormen." - Susanne van den Oudenhoven (projectleider adviesteam Social Return, BZK)

Adviesteam social return Rijk, v.l.n.r. Fons Buurman, Marloes Rendering, Elise Gankema, Sammy Hadad, Susanne van den Oudenhoven, Esther Rijken, Marije Geluk en Joke Otten (Lisan Warnier ontbreekt op deze foto).

Netwerk Social Return Rijk

Het Adviesteam ondersteunt ook het Netwerk Social Return Rijk. Bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar werk bezig is om meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen betekenen. 

Wil je je aansluiten en kennis delen met collega's binnen en buiten de Rijksoverheid? Klik hier voor de pagina 'Doe mee' . Heb je vragen? Mail dan naar socialreturn@rijksoverheid.nl.

Wij werken nauw samen met de volgende partners:

Pianoo - voor vragen over social return en andere inkoopgerelateerde vragen verwijzen wij je graag naar hen.

TeamInclusief - in het kader van de banenafspraak.

Programma versnelling duurzame bedrijfsvoering: Dit programma werkt aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering door het opschalen en versnellen van de duurzame initiatieven binnen de rijksbedrijfsvoering: duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl.

Binnenwerk: de organisatie voor collectieve instroom van arbeidsbeperkten: binnenwerk@rijksoverheid.nl.