Conducto

Omscholing ICT’ers tot overheidsinkopers-ICT

Conducto heeft als doel om ICT-ers vanuit een uitkeringssituatie richting een baan te helpen als ICT- inkoper binnen de overheid.

Conducto wil in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze verplichting om uitvoering te geven aan Social Return, investeren in omscholing van ICT’ers tot overheidsinkopers-ICT en hiervoor een proeftuin inrichten.

De geschikte kandidaten gaan deelnemen aan onze open inschrijving ‘Register post-hbo Inkoop & Aanbesteden’. Twee keer per jaar kunnen geschikte kandidaten instromen in deze opleiding van 5 maanden.

Na het succesvol afronden van de opleiding zijn de overheidsinkopers-ICT in het bezit van een offcieel erkend post-hbo-diploma. Het Rijk biedt deze kandidaten een stage c.q. werkervaringsplek aan vanaf de start van de post-hbo- opleiding gedurende de periode van 1 jaar.

“Conducto is trots op haar proeftuin omdat ICT-ers aan een nieuwe baan worden geholpen, de overheid inkopers uit de ICT-discipline krijgt en het UWV mensen aan het werk helpt.”

De kandidaten worden tijdens de gehele periode zowel door onze opgeleide professionals bij Conducto gecoacht en begeleid als door een sparringpartner binnen het Rijk. Hierdoor krijgen niet alleen de kandidaten een boost op de arbeidsmarkt, maar wordt het (toekomstig) tekort aan ICT-inkopers ook opgevangen.

Afbeelding (meer info in uitgeschreven tekst)

Meer weten over deze proeftuin? Lees het interview.