Vanberkel Professionals

Als het om vertrouwbaarheid gaat!

Vanberkel Professionals biedt, i.s.m. de Auditdienst Rijk, mensen met autisme de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van data en ICT.

"Deze proeftuin sluit aan bij een behoefte voor data-ondersteuning vanuit de sector IT Audit binnen de ADR. Samen gaan we op zoek naar een enthousiaste collega met een autisme die affiniteit heeft met ICT.

De kandidaat helpt gedurende 6 maanden bij het ondersteunen bij het periodieke ETL-proces, het controleren van de betrouwbaarheid en uitkomsten van analyses en het beheer en onderhoud van de Sharepointsite.

Vanuit Vanberkel Professionals bieden we intensieve begeleiding op HR en inhoudelijk vlak, om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten. ADR zorgt voor alle formaliteiten en faciliteiten op de werkvloer.

Na 4,5 maand bekijken we of de kandidaat mogelijkheden heeft om in loondienst te treden bij het Ministerie van Financiën of bij Vanberkel Professionals.

“Werken aan de toekomst van Nederland”. De ADR benut de SROI verplichting en werkt daarmee aan de toekomstperspectieven van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt door ze kennis te laten maken met het mooie ADR vakgebied”.

Vanuit dit plan gaan wij ook elders pro-actief het gesprek aan met opdrachtgevers om een proeftuin in deze lijn op te zetten."

Afbeelding met tekst (meer info in uitgeschreven tekst)