Supply Value

Samen sterker

Supply Value leidt statushouders op waardoor zij beter kunnen functioneren, helpt een inkoper met het versnellen van zijn herstel na langdurige ziekte en levert inkoopbesparingen op voor 3 activerings- bedrijven waardoor zij meer geld over houden voor het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Supply Value geloof dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn, overtro en worden als je samenwerkt. Ieder vanuit zijn eigen kracht, gefocust op een gezamenlijk doel. Dat doel is in deze proeftuin het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In deze proeftuin helpen wij, door het bieden van een werkervaringsplek, één inkoper re-integreren, die na een lange ziekteperiode weer wil deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast zijn wij van oktober 2017 tot december 2017 betrokken geweest bij een opleidingsmodule voor statushouders in Rotterdam. De statushouders, met de leeftijd tussen 16 en 19, hebben wekelijks training gekregen op het gebied van IT. Het doel van deze module was om de statushouders bekend te maken met het IT-vak, zodat ze beter voorbereid kunnen doorstromen naar het beroepsonderwijs.

We voeren in deze proeftuin ook een inkoopscan uit voor drie activeringsbedrijven en helpen hen bij het realiseren van de geïdentificeerde besparingsmogelijkheden zodat er meer geld over blij voor het begeleiden van cliënten.

Door slimmer samen te werken kunnen we gezamenlijk duurzame waarde creëren voor deze doelgroep."

“Als COA bereiden we vergunninghouders voor op hun toekomst in de samenleving. Als leveranciers in het kader van hun SROI-verplichting ons daarbij kunnen helpen, is dat positief. Dat een “inkoopverplichting” als SROI een maatschappelijke opgave van het Rijk mede kan helpen invullen, is een eye-opener. Niet alleen voor de leveranciers, maar zeker ook voor beleid. Dit willen we zeker verder onderzoeken.” Nadia Arsieni, beleidsregisseur COA

Afbeelding met tekst (meer info in uitgeschreven tekst)