Social return AEF en VKA

Social return structureel geborgd bij AEF en VKA

Binnen VKA (Verdonk Klooster & Associates) is social return nu de verantwoordelijkheid van een partner van VKA die aan de lat staat voor de structurele borging, inbedding en opschaling van MVO en SROI in de organisatie. Onder leiding van deze partner is VKA inmiddels bezig om een internationaal certificaat te behalen op het gebied van corporate social responsibility. Daarmee is SROI integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van VKA en staat het hoog op de managementagenda.

Samenwerking met UAF wordt voortgezet

We hebben de samenwerkingsovereenkomst met het UAF (Universitair Asiel Fonds ) voor het aanleveren van kandidaten (hoogopgeleide statushouders), nogmaals bestendigd. Vanwege corona was de begeleiding van statushouders bij VKA tijdelijk stopgezet, aangezien begeleiding in ‘fysieke’ vorm essentieel is. Nu de situatie het weer toelaat, starten we weer met een flink aantal nieuwe kandidaten, waarbij we onze proeftuin niet alleen verder opschalen, maar ook verbreden.

Proeftuin verbreden met onder meer werkervaringsplekken

We verbreden onze proeftuin, door statushouders niet alleen een rol als adviseur aan te bieden, maar ook door werkervaringsplekken te creëren en stage- en afstudeerplekken beschikbaar te stellen. We schalen onze proeftuin verder op door kandidaten uit te wisselen met samenwerkingspartijen uit ons netwerk. En door nieuwe partijen te betrekken bij het aandragen van kandidaten, bijvoorbeeld de stichting New Dutch Connections (NDC).

Gestart met organiseren van sollicitatietrainingen

Ook differentiëren we in de manier waarop we invulling geven aan SROI. Zo zijn we gestart om sollicitatietrainingen te organiseren voor langdurig werklozen, voor de gemeente Den Haag en in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We brengen hierbij onder andere onze best practices in vanuit onze ervaring door kandidaten te selecteren en te matchen.

Andersson Elffers Felix (AEF) geeft social return structurele plek

Ook is het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) aan de slag om social return een structurele plek te geven in het management van het bureau. Daar waar we social return in het verleden per contract invulden, willen we nu toe naar een meer permanente opzet, waarbij we social return volledig integreren in onze bedrijfsvoering. Twee adviseurs zijn hier onder aansturing van een partner van AEF mee aan de slag.

Tal van initiatieven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Ondertussen nemen we tal van initiatieven om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen. We richten ons hierbij om vluchtelingen met een verblijfsstatus en jongeren uit kwetsbare groepen. Voor de eerste doelgroep ondersteunen we een Utrechtse organisatie van oud-bestuurders die zich actief inzetten voor de begeleiding van statushouders die op zoek zijn naar een baan. We helpen de organisatie zich te professionaliseren, onder meer door het aanbieden van trainingen en intervisies voor de begeleiders van de statushouders. We helpen hen om (van elkaar) te leren en te zien wat wel en niet werkt in de begeleiding. Voor de doelgroep van jongeren uit kwetsbare groepen ondersteunen we een stichting die voor deze jongeren een passende invulling van hun maatschappelijke diensttijd willen bieden. Passend betekent hier dat de betreffende jongeren hier zelf ook iets aan hebben, bijvoorbeeld doordat zij relevante werkervaring opdoen die hen helpt in de richting van een baan.

Naast deze activiteiten denken we na op welke wijze we meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een permanente plek binnen onze eigen organisatie kunnen bieden. Door corona hebben we hierin enige vertraging opgelopen. We zijn hier nu weer volop mee aan de slag. We denken hiermee positieve stappen vooruit te zetten!

Wil je meer weten over onze aanpak?

Neem gerust contact op met Ben ten Dam van VKA (ben.tendam@vka.nl).