SEO Economisch Onderzoek

Inzicht in onderzoek door Social Return

SEO Economisch Onderzoek heeft een kandidaat met een arbeidsbeperking in samenwerking met Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) een leerzame werkervaringsplek aangeboden.

SEO Economisch onderzoek heeft in 2020 opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een uitgebreid evaluatieonderzoek naar de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uitgevoerd. In het kader van de Social Return die onderdeel was van dit project, selecteerde SEO een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan dit onderzoek een inhoudelijke bijdrage kon leveren. SEO schakelde hierbij de hulp in van Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM), een organisatie die hoogopgeleide professionals met een arbeidsbeperking begeleidt naar passende banen op niveau. Via het netwerk van SWOM werd een kandidaat gekoppeld aan SEO voor deze tijdelijke werkervaringsplek. Ook fungeerde SWOM als expertisedeler op het gebied van de Banenafspraak en correcte begeleiding in overleg met de kandidaat.

SWOM bleef betrokken bij de selectie- en sollicitatieprocedure en bepaalde samen met de kandidaat en SEO het begeleidingsplan, het takenpakket, de manier waarop SEO rekening kon houden met de faciliteringsbehoefte van deze kandidaat met autisme. Ook zagen zij toe op duidelijke afspraken over de inwerkperiode. Tenslotte woonde SWOM het tussentijdse en slotevaluatiegesprek bij.

Middels deze proeftuin deed SEO haar eerste ervaring op met het bieden van een werkplek aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel de organisatie nu nog geen mogelijkheid tot een duurzame arbeidsrelatie kon bieden, bood deze proeftuin niet alleen een positieve werkervaring voor de kandidaat met een echt inkijkje in de onderzoekswereld, maar bovenal diverse leerpunten voor de toekomst. Zo heeft SEO ervaring opgedaan met het belang van een op maat begeleiding en een duidelijk afgebakend takenpakket.

Een onderscheidend en nieuw aspect aan deze proeftuin, is dat de Social Return On Investment (SROI) binnen SEO door de opdrachtgever voor dit evaluatieonderzoek, het Ministerie van SZW, is bekroond met onderstaand certificaat. Bij de uitreiking benadrukte het Ministerie van SZW de uitzonderlijke samenwerking tussen alle betrokken partijen die tot de verwezenlijking van deze proeftuin hebben geleid. Ook werd uitvoerig tijd besteed aan een onderlinge feedbacksessie. Uit deze ervaringsuitwisseling kwamen concrete leerpunten voort die toekomstige proeftuinen nog effectiever en duurzamer kunnen maken. Bijvoorbeeld hoe bemiddelende organisaties als SWOM met input van de opdrachtgevers van een grootschalig al zo vroeg mogelijk in het proces een goede kandidaatselectie kunnen maken. Namelijk een selectie van kandidaten met een studie- en werkervaring die goed aansluit op werkervaringsplekken binnen onderzoeksbureaus als SEO die een inhoudelijke betrokkenheid vereisen.

‘’De manier waarop deze social return invulling tot stand is gekomen, laat zien dat door een goede samenwerking tussen alle betrokken schakels, je veel kan bereiken.’’

SROI certificaat SEO Economisch Onderzoek