Rijkswaterstaats Groeituin Social Return

Rijkswaterstaats Groeituin Social Return

Samen voor een duurzame ontwikkeling

‘Talenten benutten zonder uit te putten’. Vanuit dit motto wordt gewerkt bij de Groeituin Social Return. Deze doeltreffende innovatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder te ontwikkelen. Op maat en zonder rompslomp. Dit met als doel de kans op een (duurzame) baan te vergroten.

Hoe doen we dat?

Bij de Groeituin Social Return slaan Rijkswaterstaat en leveranciers met een social-return-afspraak de handen ineen. Hierdoor kunnen opdrachtgevers, contract- en inkoopmanagers effectief aan de slag met de social-return-afspraak. Leveranciers dragen met hun expertise bij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en focussen zich daar volledig op. HR-medewerkers van Rijkswaterstaat nemen hen de randzaken uit handen en maken de juiste match tussen de leverancier en de kandidaat. Bekijk ook deze animatievideo over hoe deze proeftuin werkt.

Interventies

De bijdrage van de leverancier noemen we een interventie. Interventies hebben (oriëntatie op) verandering, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsbemiddeling als doel.

De interventies worden gepresenteerd door middel van een format dat we de menukaart noemen. Op de menukaart wordt weergeven welke interventies de leveranciers aanbieden:

Praatplaat Groeituin Social Return
Praatplaat Groeituin Social Return - interventiesporen in beeld

Oriëntatie op veranderen

Kandidaten krijgen de kans om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen, zodat zij dit kunnen meenemen in hun loopbaan.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van assessments, coachingstrajecten of mindfulness.

Arbeidsmarktoriëntatie

Waar het bij bovenstaand spoor vooral gaat om het feit dat kandidaten zichzelf leren kennen, gaat het hier om het leren kennen van de arbeidsmarkt. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld door middel van een stage ervaring opdoen. Een training of een opleiding volgen behoort ook tot de mogelijkheden. Kortom: iemand wordt klaargestoomd om de arbeidsmarkt op te gaan.

Arbeidsmarktbemiddeling
De kandidaat is er helemaal klaar voor, alleen die baan is nog niet binnen. Bij dit spoor kan de interventie bestaan uit het aantrekkelijk maken van het CV, een sollicitatietraining of het inzetten van netwerken om kandidaten te plaatsen.

Opstartfase en uitvoering

De invulling van een interventie en de inspanning (het aantal uren per interventie) staan op voorhand niet vast. In de opstartfase stemt de HR-afdeling dit met de leverancier af en wordt per kandidaat gekeken wat nodig is en wat past. De vorm (groepsgewijs of individueel), de invulling en de tijd die een interventie gaat kosten wordt dan ook besproken. Hierna gaan de kandidaat en de leverancier aan de slag.

Evaluatie

Minimaal één keer per jaar maken Rijkswaterstaat en de leveranciers de balans op: hoe groot is de bijdrage van de leverancier aan de Groeituin Social Return geweest, is er binnen de vastgestelde uren geleverd wat is afgesproken en welke ontwikkelingen hebben de kandidaten en het netwerk doorgemaakt?

Wat levert de Groetuin Social Return nu precies op?

  • Verschillende rollen (leveranciers, HR-medewerkers, inkoop- en contractmanagers en opdrachtgevers) bundelen hun krachten.
  • Iedereen werkt vanuit zijn of haar expertise. 
  • De HR-medewerkers bemiddelen tussen de leverancier en de kandidaat.
  • Er komt flexibiliteit in de social-return-afspraken.
  • De verplichte in dienstneming valt weg door hulp op maat te bieden.
  • De hele social-return-afspraak krijgt een boost en geeft ruimte voor nieuwe inzichten.

Kortom: we bundelen onze krachten en werken samen aan een duurzame ontwikkeling!

Contact

Ben jij enthousiast geworden over de Groeituin en wil je meer weten?
Neem dan contact op met Ingeborg van der Vorm, via +31611216229 of  per mail via ingeborg.vander.vorm@rws.nl.