ResidentieProfs

Maatwerk voor Iedereen!

ResidentieProfs helpt bijstandsgerechtigden bij het vinden van een nieuwe betaalde baan en hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit doen wij door een gerichte maatwerk aanpak per kandidaat.

ResidentieProfs zet een proeftuin op voor social return voor bijstandsgerechtigden in de regio Haaglanden in samenwerking met het WSP Haaglanden. Het doel is bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij het vinden van een (tijdelijke) baan en minimaal één kandidaat per half jaar aan betaald werk te helpen. Deze ondersteuning bestaat uit het openstellen van het ResidentieProfsnetwerk en het bieden van maatwerk- coaching aan de kandidaten, zodat deze gericht begeleid worden en in gesprek komen met potentiele werkgevers in ons netwerk.

“In al onze bemiddelingsdienstverlening staat maatwerk centraal. ResidentieProfs is dan ook trots op deze proeftuin, omdat we hiermee óók maatwerk kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Arie van Laar, business manager ResidentieProfs

Afbeelding met tekst (informatie in uitgeschreven tekst)