PwC

Seeds of PwC

PwC biedt studerende of onlangs afgestudeerde jonge statushouders werkervaring, training in zakelijk Nederlands en helpt hen aan een werkplek.

"Werkervaring en kennis van zakelijk Nederlands is essentieel voor studerende en afgestudeerde statushouders om een goede positie op de arbeidsmarkt te krijgen.

In een eerdere pilot, Seeds of PwC, hebben wij vijf stagiairs mogen verwelkomen op een werkervaringsplek. Voor de SROI- proeftuin zullen we minimaal drie extra kandidaten plaatsen bij ons of bij het Rijk. Binnen Seeds of PwC werken wij nauw samen met AIESEC. AIESEC, als intermediair, heeft als belangrijkste rol geschikte kandidaten te selecteren en voor te stellen aan PwC.

Na aanvang van de werkzaamheden zal de stagiair door ons intensief begeleid worden. Daarbij zullen we regelmatig feedback geven op zijn of haar functioneren. Ook wordt de stagiair begeleid op het gebied van de Nederlandse taal in een business context. Ook AIESEC coacht de stagiair tijdens de stage.

Door de stage krijgt de stagiair de kans om ervaring op te doen én zich te bewijzen binnen PwC. Wij kijken ook of de stagiair in aanmerking komt voor een reguliere positie binnen PwC."

Deze proeftuin geeft gehoor aan de vraag van de eigen organisatie om statushouders werkervaringsplekken aan te bieden.

Afbeelding met tekst (informatie in uitgeschreven tekst)