KPMG

Life Long Learning

KPMG biedt samen met DJI jeugd- justitiabelen een scholarship aan, van maximaal vier jaar, dat hen de kans biedt op het halen van een mbo-diploma.

"Met deze proeftuin begeleiden we jeugdjustitiabelen bij het (her)ontdekken van hun talenten en het behalen van een mbo- diploma. Hierdoor ontstaat een meer duurzaam perspectief op werk en inkomen, één van de belangrijkste factoren als het gaat om succesvolle re-integratie van deze doelgroep in de maatschappij.

Het MBO-Scholarship duurt maximaal vier jaar en bestaat uit een volledige vergoeding van het studielesgeld (bij voldoende resultaat) én zakgeld om leermiddelen aan te schaffen. Daarnaast staan er assessments, talent-ontwikkelingsdagen, workshops én een coach ter beschikking.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen perspectief heeft op werk en inkomen. Bepaalde groepen in de samenleving hebben het minder makkelijk op dit gebied. Door de inzet van onze kennis en kunde dragen we actief bij aan het verbeteren van de positie van deze groepen in de maatschappij."

“Social Return invullen door samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een uiterst constructieve wijze om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. We moeten deze jongeren die tegen de rand van de samenleving staan terug aan boord krijgen.” Albert Röell, KPMG

"Social return is netjes uitgewerkt in checklists voor inkopers. Werk dat lijstje af en je leveranciers voldoen aan de verplichting iets terug te doen voor hun werk. Dat gaat zonder beleving. Zonder link met de inkopende organisatie. Dat kan dus veel effectiever en, nog belangrijker, duurzamer. Hoe kunnen leveranciers ons écht helpen en tegelijk zelf aantonen dat zij maatschappelijk verantwoord bezig zijn? Bedrijven kunnen hun verplichting beter invullen bij DJI, maar natuurlijk ook breder het Rijk als geheel, wanneer ze bijdragen de criminaliteit te voorkomen of als zij ex-gedetineerden duurzaam aan werk helpen. Dat helpt DJI tegelijk bij het realiseren van onze beleidsdoelen. Met de proeftuinen van KPMG en Conclusion leggen we een basis. Met KPMG zorgen we ervoor dat jeugdjustitiabelen worden begeleid naar een MBO-diploma én een betrekking. Conclusion zet zich in met datgene waar ze goed in zijn: het formuleren van een proof of concept voor een platform voor (ex) gedetineerden. Zo zie je dat ook de techniek kan worden benut om achterstanden in onze samenleving weg te werken. We hopen dat de proeftuinen een basis vormen voor véél meer: IMPACT!" Wolter van der Vlist (senior-adviseur inkoopbeleid en strategie bij DJI)

Afbeelding met tekst (informatie in uitgeschreven tekst)

Meer weten over deze proeftuin? Lees het interview.