HeadFirst

Financiering haalbaarheidsonderzoek educatieprogramma “Werken met de e-overheid”

HeadFirst financiert een haalbaarheidsonderzoek door Digisterker naar het geschikt maken van het educatieprogramma “Werken met de e-overheid” voor gedetineerden.

In het verkenningstraject wordt door DJI en Digisterker onderzocht of in het kader van “maatwerk voor mensen” het educatieprogramma van Digisterker geschikt (te maken) is voor gedetineerden en docenten, de re-integratietrainers of als onderdeel van het aanbod binnen de re-integratiecentra van de penitentiaire inrichtingen (PI’s).

Omschrijving van de activiteiten

Doel van het verkenningstraject is te achterhalen of het programma van Digisterker bijdraagt aan het “orde op zaken stellen” van justitiabelen én de kansen op succesvolle re-integratie vergroot door hen digivaardiger te maken in het regelen van de eigen zaken met de e-overheid.

Voorbereiding: Digisterker zal drie docentenomgevingen inrichten voor het ontsluiten van passend educatiemateriaal inclusief het educatiemateriaal t.b.v. de pilot-locaties aanleveren.

Inrichten pilots: Op drie locaties wordt ervaring opgedaan met het materiaal. Met de projectleiders van deze locaties worden drie inhoudelijke sessies georganiseerd.

Training: Digisterker verzorgt een online instructie over het gebruik en toepassen van de materialen uit haar programma.

Evaluatie: Digisterker draagt bij aan een eindrapport met bevindingen en aanbevelingen

Menno van Barneveld (accountmanager bij HeadFirst): “HeadFirst levert ICT-professionals aan DJI. Vanuit deze rol is ons gevraagd na te denken over hoe wij kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving. De missie van Stichting Digisterker sprak ons erg aan, voor ons een belangrijke reden om het haalbaarheidsonderzoek voor het educatieprogramma financieel te steunen.”

Doelgroep:

Justitiabelen
 

Aantal kandidaten:

Nog niet bekend
 

Samen met:

Stichting Digisterker, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)