Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

Twee vliegen in één klap

Met de inzet van een aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsparticipanten) op de opslag- en verwerkingslocatie in Hoogeveen slaat Domeinen Roerende Zaken (DRZ) twee vliegen in één klap: deze medewerkers doen werkervaring op én meer mensen zijn bewust bezig met de circulaire economie.

Datadragers worden geschoond en ‘klaargemaakt’ voor hergebruik

“Eén van de taken van DRZ binnen het Rijk is het bevorderen van duurzaamheid. Dit doen wij onder andere door overtollige datadragers van de Rijksoverheid terug te brengen in het economisch verkeer. Niets gaat hier verloren. Datadragers worden geschoond en ‘klaargemaakt’ voor hergebruik óf op dusdanige wijze verwerkt dat de aanwezige edelmetalen en andere bruikbare materialen weer als grondstof kunnen worden hergebruikt.

Op onze locatie in Hoogeveen, waar het schonen en verwerken van de datadragers gebeurt, start gefaseerd een groep arbeidsparticipanten die hoofdzakelijk werkzaamheden verrichten binnen dit proces. Zij demonteren computers en servers en sorteren de aparte onderdelen voor verdere verwerking.

“Ik ben blij met deze baan en zie voor mijzelf weer toekomst. Het sorteren en schonen van laptops en PC’s is leuk. En weten dat deze ook weer hergebruikt worden geeft veel voldoening in mijn werk.”

Een bemiddelingsbureau matcht kandidaten uit het doelgroepenregister aan het werkaanbod; in ons geval hoofdzakelijk ICT schoningswerk. En kijkt hierin goed naar de belastbaarheid van elke kandidaat. Hoeveel uren per week elke arbeidsparticipant bij ons werkt hangt af van diens mogelijkheden en is dus voor ieder verschillend, variërend van een paar uur per week tot een fulltime job. Om aandacht te hebben voor werkbeleving en ontwikkeling krijgen zij, naast begeleiding op de werkvloer, ondersteuning van een externe jobcoach die eens per week op locatie komt.   

Om te ontdekken of deze manier van inzetten van arbeidsparticipanten kwalitatief en kwantitatief haalbaar is en we de win-win voor alle betrokkenen hebben, is gekozen voor een pilot van een jaar. We hopen het te kunnen voortzetten. Want iets voor elkaar betekenen én gezamenlijk een bijdrage leveren aan een duurzame economie, dat is voor ieder winst.”

Tekst: Maaike Vonder, DRZ