Deloitte

Mensen in hun kracht zetten

Deloitte begeleidt mensen met een arbeidsbeperking (doelgroepenregister) naar een baan die nauwe affiniteit heeft met het digitale tijdperk waarin wij ons bevinden.

"Met de Impact Foundation investeren we jaarlijks veel geld in sociaal maatschappelijke thema’s. In het kader van de social-return-verplichting vanuit de verschillende Rijksbrede mantelovereenkomsten initieert Deloitte een proeftuin om 10 mensen naar duurzame participatie in het arbeidsproces te begeleiden.

De proeftuin richt zich primair op het begeleiden van laag opgeleide mensen (arbeidsbeperkten) uit het doelgroepenregister naar een baan die nauwe affiniteit heeft met het digitale tijdperk waarin wij ons bevinden. Kandidaten krijgen een werkstage aangeboden met als doel om daarna duurzaam een vaste baan te krijgen. Kandidaten worden bij voorkeur bij de Rijksoverheid geplaatst. Gelet op huidige (technologische) ontwikkelingen in de maatschappij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij deze ontwikkelingen. De kandidaten worden in eerste instantie opgeleid in het digitaliseren van archieven.

“Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt impact laten maken door innovatieve samenwerking”

We onderscheiden 5 stappen per ronde (2 kandidaten) en zijn voornemens 5 rondes te organiseren binnen de proeftuin:

  1. Selectie van kandidaten
  2. Matching van kandidaten aan organisaties die een werkstage kunnen aanbieden
  3. Bepaling van ontwikkelbehoe e en – op basis daarvan – training van kandidaten
  4. Begeleiding van de kandidaten gedurende de stage
  5. Evaluatie om te bepalen of de beoogde doelen gerealiseerd zijn. Daarnaast wordt bekeken of de opzet van de proe uin kan worden ingezet voor toekomstige mantels.

Met het bovenstaande initiatief dragen met een aantal partners bij aan versterken van de arbeidsparticipatie in Nederland en pogen we een werkwijze te ontwikkelen die duurzaam een bijdrage kan leveren."

Deloitte