Deloitte

Met Maatwerk voor Mensen zet Deloitte ongeziene talenten in hun kracht

Met het initiatief ‘Mensen in hun kracht zetten’ begeleidt Deloitte mensen uit het doelgroepenregister naar een duurzame baan. Dit doen zij in samenwerking met Maatwerk voor Mensen en Binnenwerk. 

Via de Deloitte Impact Foundation (DIF), zet Deloitte zich in voor het maken van een positieve impact op de samenleving. Met een budget van 70.000 adviesuren steunt DIF meer dan honderd sociale en maatschappelijke projecten. Van onderwijs en werkgelegenheid tot duurzaamheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving. De werkwijze Maatwerk voor Mensen (MvM) is een essentieel onderdeel bij hun inspanningen op het gebied van sociale impact. MvM zet zich in voor innovatieve projecten om mensen onder de Banenafspraak of Participatiewet duurzaam aan werk te helpen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Binnenwerk, de rijksbrede invulling van de participatiewet. 

Samen zetten zij zich in om écht verschil te maken in de levens van mensen die extra steun goed kunnen gebruiken. Het initiatief ‘Mensen in hun kracht zetten’ is hier een sprekend voorbeeld van.

Pioniersfase (2018-2019)

In het kader van de social return-verplichting heeft Deloitte in samenwerking met het ministerie van BZK, de proeftuin ‘Mensen in kracht zetten’ opgezet met als doel om twaalf mensen naar duurzame participatie in het arbeidsproces te leiden. Deze proeftuin focuste op het opleiden en begeleiden van mensen uit het doelgroepenregister naar banen die passen in het digitale tijdperk, met een speciale focus op het digitaliseren van archieven. Kandidaten kregen een werkstage aangeboden met als uiteindelijk doel een vaste baan, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid.

De uitvoering van dit initiatief omvatte vijf stappen:

  1. Selectie van kandidaten.
  2. Matching van kandidaten met organisaties die een werkstage aanbieden.
  3. Bepalen van ontwikkelbehoeften en het verzorgen van de benodigde training.
  4. Continue begeleiding van de kandidaten tijdens hun stage.
  5. Evaluatie om te bepalen of de gestelde doelen behaald zijn en of de opzet van de proeftuin herbruikbaar is.

Als resultaat van deze proeftuin zijn twaalf mensen aan het werk geholpen binnen de Rijksoverheid, en is de werkwijze van Maatwerk voor Mensen geïntegreerd in het social return programma van Deloitte. Dit markeert een eerste stap naar een duurzame samenwerking.

Afbeelding met tekst, zie bijschrift

Beeld: ©Maatwerk voor mensen

Fase twee (2022-2023)

In samenwerking met Finance Factor heeft Deloitte een social return-opgave uit de Rijksbrede raamovereenkomst voor Financiële Advies Diensten. In overleg met het categoriemanagement van I&W is een plan opgesteld om dertig ongeziene talenten een gecertificeerde MBO opleiding te bieden, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd.

Rijk Binnenwerk, als geautoriseerd werkgever, speelt een belangrijke rol in de Rijksbrede invulling van de participatiewet. Samen met hen is bepaald voor welke groep mensen een opleiding in informatiebeheer relevant is. Vervolgens is het opleidingsinstituut GO geselecteerd voor de vakinhoudelijke opleiding, waarbij passende en, indien nodig, op maat gemaakte opleidingen voor de kandidaten verzorgd werden.

En zo bouwen we samen aan een mooie, inclusievere en diverse samenleving.

Dertig enthousiaste kandidaten, allen behorend tot de doelgroep van de banenafspraak en werkzaam bij Binnenwerk, startten met de opleiding MRM (Medewerker Records Management). Een indrukwekkende groep van 26 studenten rondde de opleiding succesvol af en behaalde een erkend diploma. Dit resultaat werd gevierd met een feestelijke en bijzondere diploma-uitreiking. 

De impact voor de kandidaten is enorm. De geslaagden toonden aan dat er meer mogelijk is dan men vooraf zou denken. Hun positie op de arbeidsmarkt is versterkt en hun zelfvertrouwen is toegenomen. Zij dienen als voorbeeld en hopelijk als inspiratie voor anderen. Met het behalen van dit diploma kunnen zij doorstromen op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de overheidssector. En zo bouwen we samen aan een mooiere, inclusievere en diverse samenleving. 

Afbeelding met tekst, zie bijschrift

Beeld: ©Maatwerk voor mensen

Fase 3 (2024 -)

De eerste gesprekken tussen het ministerie van I&W, Binnenwerk en Deloitte zijn gestart. 

Tijdlijn Deloitte