De Staffing Groep

Autisme als talent voor IT

De Staffing Groep biedt samen met ITvitae en Carapax IT mensen met autisme de kans om hun IT-talenten verder te ontwikkelen en in te zetten voor klanten.

“Mensen met autisme zitten vaak in een uitkeringssituatie thuis. Velen van hen zijn echter ook bovengemiddel slim en begaafd in IT-werkzaamheden. De Staffing Groep wil samen met ITvitae en Carapax IT deze talenten gaan benutten. De kandidaten krijgen bij ITvitae een opleiding tot ITspecialist, coaching, een ervaringsplaats en worden bemiddeld naar een baan. Kandidaten worden bij de klant ingezet op de gebieden data science, software ontwikkeling, software testen of cyber security.

Carapax IT richt zich met name op inzet van mensen met een vorm van autisme met hoog kennisniveau, vaak hoogbegaafd, die in principe al voldoende  expertise hebben maar vooral gebaat zijn bij persoonlijke begeleiding en een passende, impulsarme werkomgeving. Bij voorkeur werken kandidaten daarom op eigen locatie, in het Carapax Competence Center. Hun talenten komen dan het beste tot hun recht. Kandidaten kunnen werk uitvoeren op terreinen zoals data science, IoT, business intelligence en artificial intelligence."

“De Staffing Groep is trots op haar proeftuin omdat zij samen met IT Vitae, Carapax IT en het ministerie van OCW mensen naar hoogwaardig IT-werk begeleidt."

Afbeelding met informatie (info in uitgeschreven tekst)