Derksen en Drolsbach

Werken loont!

Derksen & Drolsbach biedt , i.s.m. de gemeente Den Haag en het Rijk, Hagenaars met problematische schulden perspectief op een (beter) betaalde baan.

“Bij mensen in de bijstand en/of schulden loont werk vrijwel niet omdat het verdiende geld ingehouden moet worden als onderdeel van de schuldbemiddeling. Daarom zoeken we samen met de gemeente Den Haag en het Rijk naar manieren waarop inkomen uit stage of opdrachten ten goede komt aan de kandidaten. Bijvoorbeeld doordat vergoedingen omgezet worden in ontwikkeltrajecten.

Via deze proeftuin kunnen 3 tot 5 kandidaten hun cv insturen voor de functie van (junior) Consultant, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het reguliere D&D proces. De kandidaat komt op
gesprek waarbij een vaste vraag is wat hij/zij heeft geleerd van zijn/haar schuldenpositie. Na de feedback op het gesprek krijgt de kandidaat een buddy toegewezen. Gezamenlijk maken we een
mensgericht aanpak voor het vervolg.

“Wat ons drijft is een verschil te maken door een maatschappelijke bijdrage te leveren. Verschil door zelfredzaamheid te vergroten, bij te dragen aan duurzaamheid door eigenaarschap te versterken of door innovatie te stimuleren. Ons leitmotiv: word de beste versie van jezelf”.

Mogelijke vervolgstappen zijn het doen van een stage, interne trainingen of een opdracht bij het Rijk, D&D, of een van de opdrachtgevers van D&D. Samen met de kandidaat wordt geëvalueerd. Ook staat de buddy klaar voor ander advies mochten kansen buiten dit project zich voordoen. Derksen en Drolsbach zet zich in het perspectief van de kandidaten op een duurzame arbeidsplek zo groot mogelijk te maken.

Afbeelding met informatie (info in bijschrift)