Conclusion

Platform voor re-integratie (ex-)justitiabelen

Conclusion ontwerpt een platform voor (ex-)justitiabelen om het re-integratieproces te optimaliseren.

"Digitalisering in het hart van de Nederlandse maatschappij is waar we ons actief voor inzetten. Het ontwerpen van een Proof of Concept voor een re-integratieplatform om (ex-)justitiabelen zo goed mogelijk te helpen tijdens het re-integratieproces is dan ook een opdracht die ons op het lijf geschreven is. Om een volledig beeld te krijgen van de behoeftes en wensen van (ex-) justitiabelen is als start een uitgebreide context- en doelgroep- analyse uitgevoerd door samen met hen het gehele proces te doorlopen.

De resultaten zijn gebruikt tijdens de start van een proeftuin, die in nauwe samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen is uitgevoerd om te bepalen in hoeverre technologie kan zorgen voor een meer duurzaam perspectief op re-integratie. Dit alles is uitgewerkt in een Proof of Concept voor een re-integratie platform en getest samen met zowel de doelgroep als de betrokkenen. En met positief resultaat!

Conclusion heeft zo de Dienst Justitiële Inrichtingen de juiste kennis en inzichten gegeven om het platform te realiseren. Hierdoor optimaliseert Conclusion het re-integratieproces en resocialisatieproces van de (ex-)justitiabelen met als doel de positie van de (ex-)justitiabelen in de maatschappij duurzaam te verbeteren."

“Met dit concept voel ik mij ondersteund in plaats van alleen gestraft. Ik zie hier zeker de toegevoegde waarde van in!” (Ex-)justitiabele

"Het gepresenteerde concept sluit naadloos aan op de behoe en van zowel de Dienst Justitiële Inrichtingen als de (ex-)justitiabelen en de veranderingen binnen de maatschappij. Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor elke doelgroep."

Dienst Justitiële Inrichtingen

Afbeelding (meer info in uitgeschreven tekst)

Joyce Slagmolen-Hek (communicatiemedewerker DJI) schreef een verslag over de totstandkoming van het digitaal platform. Laat je op meenemen in het sfeervolle verslag over de ontwikkeling van dit mooie product.

Benieuwd naar dit verslag, maar nog geen lid van het online netwerk Social Return Rijk? Mail naar socialreturn@rijksoverheid.nl en meld je aan!