Capgemini

Met De Juiste Status focust Capgemini op de doelgroep van de jonge statushouders, die een toekomst ambiëren in de IT.

De Juiste Status

“Capgemini biedt een tweejarig opleidingstraject, waarin jonge statushouders worden voorbereid op een succesvolle start van hun loopbaan in de IT. Capgemini startte met een groep van 10 jonge statushouders.  In het eerste jaar staat het toewerken naar zelfstandigheid centraal. Er is aandacht voor inburgering, Nederlandse taal en een IT-curriculum. In het tweede jaar krijgen ze een arbeidsovereenkomst bij Capgemini en doen ze werkervaring op via verschillende stages. Dat kan bij Capgemini, maar ook bij haar klanten zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.”

“In de brainstormfase hadden we het over een traject van minimaal twee jaar. Dat negen mannen van het eerste traject zich in zes maanden het IT-vak eigen hebben weten te maken: nee, dat had ik niet durven dromen.” Petra Hendriksen, Innovatiemanager bij Capgemini

Afbeelding met tekst (zie uitgeschreven tekst voor meer info)