Brunel

Re-integrerende vrouwen op de IT-servicedesk

Brunel biedt re-integrerende vrouwen een werk-leertraject op de IT-servicedesk, zodat zij als servicedeskmedewerker kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en toewerken naar financiële zelfstandigheid.

“Brunel richt zich met deze proeftuin op re-integrerende vrouwen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld laagopgeleide vrouwen, alleenstaande moeders, vrouwen met een niet-westerse achtergrond of studerende moeders. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen niet werken of in deeltijd. Daardoor verdienen ze niet genoeg om financieel zelfstandig te zijn. Brunel wil re-integrerende vrouwen met een werk-leertraject op de IT-servicedesk opleiden tot servicedeskmedewerker. Daar is een tekort aan. Geselecteerde kandidaten krijgen een arbeidsovereenkomst en een werk-leertraject op maat, afhankelijk van het niveau en de behoefte van de kandidaat. Tijdens het traject krijgt de kandidaat intensieve begeleiding en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en kennis op het gebied van de servicedesk. Inzet van de kandidaat bij een klant, ook na het werk-leertraject, behoort tot de mogelijkheden.”

"Vanuit haar Passion for People visie, reikt Brunel de hand aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt" - Johan Martin de Vries (Inclusiviteitsmanager Brunel)

Afbeelding met informatie over doelgroep, aantal kandidaten en samenwerking.