Berenschot

Inclusief

Berenschot biedt betaalde werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (vanwege een arbeidshandicap of anders) zodat deze meer perspectief hebben op werk, inkomen en re-integratie.

"Voor deze proeftuin creëren wij werkervaringsplaatsen voor hoogopgeleide kandidaten uit het doelgroepenregister in de rol van ondersteuner of projectmedewerker direct gerelateerd aan de opdracht.

Wij bieden elke kandidaat een interne jobcoach en een mentor. Samen met de kandidaat wordt er door de jobcoach een begeleidingsplan opgesteld, afgestemd op de mogelijkheden en wensen van zowel de kandidaat als Berenschot. De kandidaat krijgt tweewekelijkse begeleiding en zal gewoon meedraaien als volwaardig medewerker van de afdeling.

Door onze expertise en ervaringen m.b.t. medewerkers vanuit het doelgroepenregister, zijn wij goed in staat de (verborgen) talenten, ontwikkelpunten van een kandidaat in kaart te brengen alsmede de condities waaraan een passende ervaringsplaats dient te voldoen. Daarmee vergroten we de kans op een goede landing en langdurig werksucces en -plezier van de kandidaat. Alle werkervaringsplaatsen zijn tot nu toe uitgemond in werk."

“Berenschot Inclusief” door ons beleid waarbij we daadwerkelijk kandidaten met een afstand naar werk plaatsen, persoonlijk begeleiden op weg naar een plek binnen ons bedrijf en de samenleving.”

Afbeelding (meer informatie in uitgeschreven tekst)