Atos

Diversiteit als startpunt

De Proeftuin Diversiteit van Atos is er op gericht om mensen met een lastigere uitgangspositie een stageplaats aan te bieden, om zo talenten met verschillende achtergronden te ontwikkelen.

"In deze Proeftuin spannen wij ons in om voor mensen met een lastigere uitgangspositie een stageplaats te vinden en aan te bieden binnen Atos. In samenspraak met de directie Emancipatie (ministerie van OCW) wordt de doelgroep bepaald. De selectie en de eerste begeleiding van de kandidaten doen wij in nauwe samenwerking met een door OCW aangewezen stichting(en) actief op het gebied van de geselecteerde doelgroep.

Na de stageperiode zullen Atos en de Rijksoverheid zich inspannen om de kandidaat te begeleiden naar een passende werkomgeving.

Deze proeftuin sluit naadloos aan bij onze Wellbeing@work en Corporate Responsibility strategie. Hierin is een wereldwijd programma gericht op Diversiteit een van onze speerpunten. Dit project helpt ons om talenten met verschillende achtergronden te ontwikkelen. Bij bewezen succes kan deze proeftuin worden voortgezet en opgeschaald."

“Als internationaal IT-bedrijf zit Diversiteit in ons DNA. Voor mensen met een lastiger uitgangspositie bieden wij dan ook graag een stageplaats aan.” Erica van der Meij (Director Wellbeing@work Atos)

"Door de ruimte te benutten die de regels rond SROI ons bieden, kunnen we onszelf en leveranciers uitdagen op meer passende wijze sociale waarden aan overheidsinkopen toe te voegen en daarmee ook andere Rijksbeleidsdoelstellingen te verwezenlijken.

De proeftuinen laten zien dat door een intensieve samenwerking tussen leveranciers, inkoop en beleid de Rijksoverheid beter over scho en heen leert kijken. Voor OCW betekent deze invulling van SROI dat we de "inclusieve overheid" een stap dichterbij kunnen brengen. Door de samenwerking tussen beleid, inkoop en markt kunnen we meer realiseren dan we ooit hadden gedacht."

Anike Wildervanck de Blecourt, Coördinerend Directeur Inkoop van het Ministerie van OCW