Volgende stappen in proeftuin AEF en VKA

De adviesbureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Verdonck Klooster & Associates (VKA) startten samen een proeftuin. Hierin krijgen hoger opgeleide statushouders traineeships binnen hun organisatie. Door corona werd dit een stuk lastiger, maar nu delen beide organisaties een update over de laatste ontwikkelingen. Beide partijen zijn met frisse energie aan de slag met social return!

Hogeropgeleide statushouders zijn gemotiveerd om een goede baan te vinden. Dat is niet altijd makkelijk in een ander land. Bij VKA en AEF kunnen ze aan de slag als adviseur, maar na een verbreding van de proeftuin biedt VKA ook werkervarings-, stage of afstudeerplekken. AEF kijkt daarnaast of social return structureel een plek kan krijgen in het management. Ook zijn de bureaus actief door stichtingen te ondersteunen die vluchtelingen  met een verblijfsstatus en jongeren uit  kwetsbare groepen meer kansen bieden.

Lees meer over de activiteiten binnen deze proeftuin in het artikel Social return structureel geborgd bij AEF en VKA.