Netwerk Maatwerk voor Mensen groeit in 2020 verder onder Duurzame bedrijfsvoering

Het team Maatwerk voor Mensen kijkt tevreden terug op 2019 waarin steeds meer enthousiaste professionals vanuit opdrachtgeverschap of een inkoop-, HR- of leveranciersfunctie samen vormgaven aan social return door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan- of naar werk te helpen in aanbestedingstrajecten.

©Maatwerk voor Mensen

Het adviesteam beantwoordde vragen, bood advies en handvatten, verbond mensen met elkaar en organiseerde ontmoetingen, met als resultaat nieuwe proeftuinen en andere vormen van social return. De ervaringsverhalen en voorbeelden deelden we via deze website en social media. Het online netwerk is daardoor het afgelopen jaar flink gegroeid en telt nu 650 volgers op Linkedin en 285 op Twitter. 172 deelnemers hebben zich aangemeld en wisselen ervaringen uit in de besloten community.

Met ingang van 1 november jl. heeft Maatwerk voor Mensen een nieuwe projectleider. Linda Planjer (voorheen coördinerend specialistisch adviseur CDI Office SZW) neemt het stokje over van Susanne van Oudenhoven en Marije Geluk. Maatwerk voor Mensen heeft een plek gekregen onder het programma Duurzame bedrijfsvoering van programmamanager Ivo Bonajo, waar het naast de circulaire en innovatieve component, het sociale aspect van duurzaamheid belicht.

Met deze inbedding verwacht Maatwerk voor Mensen nog meer professionals bij het Rijk bewust te maken en te enthousiasmeren om met social return meer impact te maken.

Ivo Bonajo over Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering houdt in dat we ervoor zorgen dat binnen de Rijksoverheid, dat wat we zelf doen, onze gebouwen, onze catering, het meubilair dat we gebruiken, dat dat zelf ook duurzaam is. Waarbij duurzaamheid niet alleen de milieukant is of circulair, maar juist ook de sociale kant. Social return is een belangrijk aspect. Dat we ook in ons arbeidsproces, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Recenter voorbeeld is de logistieke hub, waar we onze facilitaire producten afleveren.Maar op die hub zijn ook mensen aan het werk met laden en lossen, zelfs met het schoonmaken van voertuigen. Dus dan zie je heel goed dat de milieukant, de duurzame kant en de sociale kant elkaar versterken. Ik ben er echt wel van overtuigd dat we de planeet nu op een manier gebruiken die niet vol houdbaar is. Zelf heb ik ook kinderen en je wilt het toch op een goede manier aan de volgende generatie doorgeven.