Samen groeien: talenten benutten zonder uit te putten!

De kandidaat centraal

Ingeborg van der Vorm, strategisch contractmanager Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit

Talenten benutten zonder uit te putten’, vanuit dit motto werkt Ingeborg van der Vorm bij Rijkswaterstaat aan groei- en proeftuinen social return. Ingeborg versterkt het Rijk en Rijkswaterstaat nu drie jaar als strategisch contractmanager Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit. Deze Rijksinkoopcategorie is opgericht om mensen voor het Rijk te mobiliseren en in hun kracht te zetten. De categorie verzorgt de contracten die ambtenaren ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid, zoals bijvoorbeeld de contracten voor assessments, de arbeidsmarktpostitiemeter en contractovername. Maar ook inhuur van HR-professionals voor SSO’s. De leveranciers van deze contracten én van andere contracten van Rijkswaterstaat kijken samen met het projectteam van Ingeborg en Bianca Kaïm (programmamanager Banenafspraak en Talentontwikkeling) hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groeipotentieel benutten!

Ingeborg: “Ik ben geïnspireerd geraakt door de proeftuinen Maatwerk voor Mensen vanuit de SROI-2.0-gedachte. Het bieden van maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een vormvrije aanpak sprak mij hierin aan. Ze waren voor mij een inspiratiebron om aan de slag te gaan met social return in een Rijksbreed categoriecontract waarvoor ik een social-return-verplichting had. Het ging om een contract voor Tekstschrijven jobbranding. Aanvankelijk zouden we zo een eigen proeftuin starten. Maar gezien de aard van de leverancier en de omvang van het contract, kwamen we er samen achter dat er méér potentieel zat in het idee dan alleen een proeftuin. Zo veel, dat een proeftuin zelfs te beperkend zou voelen. Er moest gebruik kunnen worden gemaakt van het groeipotentieel! We willen immers talent centraal stellen, zowel van de kandidaat als van de leverancier en zijn aanbod. Het concept van de RWS-groeituin met meerdere proeftuinen werd zo geboren.”

‘Wow, daar wil ik een bijdrage aan leveren’

“Ik wil vanuit de categorie iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken en een bijdrage kunnen leveren aan zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden”, vertelt Ingeborg. Na het delen van haar motivatie en haar motto in een inspiratiesessie van het MVI-kennisteam van Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) Bedrijfsvoering  van Rijkswaterstaat staken ook collega’s vanuit het IUC Rijkswaterstaat hun vinger op. “Ook zij dachten ‘wow, ik wil daar een bijdrage aan leveren!’”, zegt Ingeborg enthousiast. Zo verzamelde zij samen met Bianca haar teamleden binnen IUC Rijkswaterstaat voor haar projectteam. Ook hierin stellen zij de mens centraal.

Ingeborg: “De samenstelling van ons projectteam was vormvrij. Het maakt niet uit vanuit welke rol of discipline iemand aansluit. De intrinsieke motivatie dáár ging het om, bleek ook later!” Het multidisciplinaire team zou veel ideeën, steun en breed intern draagvlak creëren. Zo komen de markt, de doelgroep, HR en inkoop samen en sluit eenieder met een eigen verhaal, kennis, netwerk en ideeën aan en is ieder een aanwinst voor het groeituinconcept.

Voor elke ontwikkelbehoefte een interventie op maat

In het groeituinenconcept staat niet alleen de talenten en competenties van de kandidaat centraal, ook die van de leverancier: deze kijkt op welk ontwikkelspoor hij zijn diensten wil aanbieden voor de ontwikkelbehoeften van kandidaten. Ingeborg: “Er zijn interventiesporen van verkenning, arbeidsmarktoriëntatie en van arbeidsmarktbemiddeling. Wanneer de kandidaat nog in het proces zit van ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’, kan een leverancier hem/ haar een dienst vanuit zijn expertise aanbieden in het spoor van verkenning. Wanneer hij of zij dit (al) weet en iets passends wil zoeken, kan een organisatie de kandidaat bijvoorbeeld aanbieden te helpen bij het opstellen van een goede motivatiebrief, CV of LinkedInprofiel. En in het interventiespoor van arbeidsmarktbemiddeling, creëren leveranciers bijvoorbeeld stages en andere werk(ervarings)plekken voor kandidaten.” Rijkswaterstaat biedt zo ruimte aan de expertise en innovatieve en goede ideeën van de leverancier zelf, daarbij is er ook ruimte om deze te laten groeien. Ingeborg: “De groeituin biedt een traject aan waarin RWS afspraken maakt met het UWV, zodat een kandidaat zich kan focussen en waarin meedoen centraal staat’.”

De sporen van interventie komen overeen met de ontwikkelingscyclus van het Rijk en van andere talentontwikkelingstheorieën. De leveranciers waarvandaan de eerste groeituin wordt gecreëerd, komen uit de hoek van Tekstschrijven jobbranding. “Ook andere leveranciers hebben al gezegd dat zij willen meedoen aan de groeituin en willen hun diensten en netwerk aanbieden om kandidaten naar of aan werk te helpen” laat Ingeborg weten.

Team Groeituinen Rijkswaterstaat

Meedoen!

Naast gesprekken met leveranciers van de eigen categorie, voert het projectteam ook al positieve gesprekken met andere leveranciers van de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. Leveranciers willen graag een bijdrage leveren en met deze manier van werken aan de slag. Ingeborg: “De groeituin met meerdere proeftuinen blijkt voor leveranciers een mooie manier van uitproberen. Een proeftuin maakt het meedoen voor hen dan ook laagdrempelig, de groeituin daarbij maakt dat er ruimte is voor hun expertise en motivatie. Op deze manier kunnen kandidaten uit de doelgroep echt groeien.”

We keren het om

Aantallen en andere vormen van extrinsieke motivatie kunnen de intrinsieke motivatie wel versterken, denkt ook Ingeborg. Ze vertelt: “Wat resultaten en finetuning betreft hebben we gezegd: ‘We keren het om’. Ik start het gesprek niet met aantallen en KPI’s, maar ik eíndig het proces daarmee.” Ingeborg benadrukt gedreven: “Ik keer hem écht om. De kandidaat versterken in het traject, dáár gaat het om. Dus als ik nu met samenwerkingspartners praat over het meetbaar maken, dan zie ik andere KPI’s ontstaan dan dat je metéén op aantallen gaat zitten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal trainingsuren als meeteenheid voor het welzijn van een kandidaat. ” Wanneer gesprekspartners naar de aantallen en de contractwaarde van de groei- en proeftuinen vragen, is Ingeborgs antwoord dan ook: “Als ik het talent en daarmee de mens centraal stel en ik focus op het versterken van kandidaten, dan kan het niet zo zijn dat ik eerst over aantallen ga beginnen.”

Buiten de lijntjes kleuren

Brede steun van MT, collega’s en leveranciers is volgens Ingeborg essentieel. Ingeborg: “Het is best spannend. Met deze werkwijze kleuren we toch buiten de lijntjes. Dat deden we al met Maatwerk voor Mensen, waarvoor ik goede gesprekken had met Esther Rijken (categoriemanager Inhuur professionals Rijksoverheid) als inspiratiebron van de proeftuinen. Marit Schouten van de Leerformule  Maatwerk voor Mensen stimuleerde ons ook vooral ons verhaal te delen, de al gecreëerde ruimte verder op te rekken en de olievlek wijder te verspreiden.”

Het projectteam laat weten dat haar focus de komende periode ligt op het verder brengen van de proeftuin naar groeituin. “We gaan met meer leveranciers in gesprek, zodat we met elkaar komen tot een menukaart die hen helpt bij het kiezen voor de bijdragen die zij vanuit hun talenten en expertise willen en kunnen leveren. En waarmee kandidaten uit de doelgroep de mogelijkheid krijgen werkfit te worden en goed ondersteund worden om duurzaam aan het werk te komen.”

Trots

Wanneer Ingeborg trots is? Ingeborg: “Als de groeituin RWS straks zichtbaar werkt voor de kandidaten. Als een kandidaat bijvoorbeeld een training heeft gevolgd. Een goede brief heeft geschreven. Een werkervaringsplaats heeft gehad. Of zich veilig heeft gevoeld bij de werkwijze die we hem vanuit Rijkswaterstaat hebben geboden en de ruimte heeft kunnen benutten om zich te focussen op het versterken van zijn/ haar positie. Een baan vindt. Ik ben trots als de kandidaat kan zeggen: ‘Ik ben gegroeid, ik heb er wat aan gehad.’”

Samen groeien: talenten benutten zonder uit te putten

“Talenten benutten zonder uit te putten”.  Vanuit dit motto werken Ingeborg van der Vorm (strategisch contractmanager Duurzame Inzetbaarheid) en Bianca Kaïm (programmamanager Banenafspraak en Talentontwikkeling) bij Rijkswaterstaat aan groei- en proeftuinen social return. In een gedreven projectteam zetten zij zich in om op deze manier kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt werkfit te maken en te leiden tot duurzame plaatsing bij een passende werkplek. In de video stellen projectleden zich voor en vertellen zij over hún specifieke motivatiereden voor hun inzet.