Inkopen met Impact – Rijksoverheid kiest voor duurzaamheid als standaard

Goed nieuws! De Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ is door het kabinet omarmd en dat betekent dat het Rijk inkoop voortaan nog meer dan vroeger als belangrijk instrument inzet voor het bereiken van duurzame, sociale en innovatieve ontwikkeling in de maatschappij. Inkopen met Impact is vanaf nu de nieuwe standaard met een belangrijke component voor social return.

Opdrachtgevers en beleidsmakers gaan samen met inkopers aan de bak om onze impact te maximaliseren. Een duurzame en haalbare opdracht geeft inkopers en leveranciers meer ruimte om Nederland duurzamer, innovatiever, en socialer te maken.

In ambitiesessies wordt ingezoomd op de meest kansrijke productgroepen. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor het realiseren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In gesprekken tussen beleid, opdrachtgever, en inkoper onderzoekt de rijksoverheid mogelijkheden bij de inkoop van energie, ICT-hardware, vervoer, en grond, weg- en waterbouw. Op basis van concrete acties en afspraken uit deze gesprekken gaat het Rijk ook de markt benaderen om te helpen samen onze impact te vergroten.

Dit vereist ook dat organisaties tot op het hoogste niveau hun verantwoordelijkheid voor  maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap onderkennen. Daarom gaan de departementen aan de slag om impactkansen te identificeren en de doelen transparant en meetbaar te maken. Hoe beter de ambitie in zicht is gebracht, hoe meer houvast de opdrachtgevers en inkopers hebben om de ambitie te concretiseren