Proeftuin social return ProRail: eerste banen voor statushouders bij projectcontrol

Via een nieuwe proeftuin social return krijgt de afdeling Project Control van ProRail binnenkort twee nieuwe collega’s. Statushouders met een financiële achtergrond kunnen er aan het werk. ProRail en HRM-partner detacheringsbureau Harvey Nash vullen zo concreet de eerste afspraken in van de startovereenkomst die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Railcenter en spooraannemers samen met ProRail ondertekenden. In de overeenkomst spreken de partijen af om statushouders te interesseren voor een baan in de spoorsector.

ProRail wil duurzame kansen bieden aan statushouders die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En het mes snijdt aan twee kanten: de organisatie voelt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid maar beseft ook dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en wil een voor haar nieuwe pool van talenten benaderen.

Aan het werk als projectcontroller

In deze eerste proeftuin zoekt ProRail geschikte financieel geschoolde kandidaten die als projectcontroller aan het werk willen. ProRail spant zich in om hen via een detacheringsovereenkomst na 12 maanden in dienst te nemen, een deta-vastconstructie. Om dit tot een succes te maken, komt allereerst de vraag vanuit de afdeling. Teamleider projectcontrol Maartje Smits-Damstra staat achter dit traject en spant zich persoonlijk in om het proces goed te laten verlopen. “Collega’s die ik spreek in de projectteams staan klaar om de nieuwe collega’s bij ons welkom te heten.”

Spoor

Onboarding programma

ProRails team Diversiteit & Inclusie vult alle randvoorwaarden van dit eerste traject in. Zo krijgen de kandidaten naar behoefte training en coaching, is er ondersteuning op de werkplek en ontwikkelt ProRail met de ervaringen van de proeftuinen een onboarding programma om de start bij ProRail succesvol te laten verlopen.

Van elkaar leren en elkaar inspireren

Samen met de kandidaten en inhuur & adviespartner Harvey Nash kijkt ProRail naar de belemmeringen die zij onderweg tegenkomen en waarin zij samen moeten investeren. Directeur HRM ProRail Raymond van Hattem: “We proberen vooraf te bedenken waar de kandidaten tegenaan kunnen lopen en dat al te ondervangen. Maar ongetwijfeld is de praktijk weerbarstiger en verrassender; wie weet wat we tegenkomen. Met dit eerste traject willen we ervaring opdoen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Zo creëren we met deze eerste twee banen duurzame toegevoegde waarde voor alle betrokkenen; voor statushouders, voor ProRail, voor partner Harvey Nash en voor de spoorsector als geheel.

‘Wij willen ons blikveld verruimen en ons inspannen om diverser talent voor ons bedrijf te interesseren’ John Voppen (waarnemend CEO van ProRail)

Categoriemanager Inhuur Professionals Rijk Esther Rijken is ook erg trots op de proeftuin en op de inspanningen van ProRail en Harvey Nash:

“Bovenstaande proeftuin is weer een bewijs dat als je echt wat wil betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt je dat ook kúnt. Zeker ook dankzij de steun van het hogere management van ProRail én de intentie om vooral een duurzame toegevoegde waarde te creëren voor alle betrokkenen, kan deze proeftuin nu al als succesvol worden bestempeld.”