Acht tips over social return vanuit aardbevingsgebied

In dit netwerk van Maatwerk voor Mensen – de social-return-werkwijze van de Rijksoverheidsdienst, delen we graag goede voorbeelden van andere overheden die kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) bieden via social return. De aardbevingsregio in Groningen combineert regionale samenwerking met het werken aan meerdere maatschappelijke vraagstukken.

Beeld: ©Werk In Zicht

Minstens 1000 mensen om-, her- of bijscholen en duurzaam inzetten vóór 2022. Dat is het doel van het 1000-banenplan in Groningen. Door de aardbevingen in het gebied ontstaat werk: er moeten versterkte en nieuwe gebouwen komen. De kandidaten krijgen op basis van hun competenties en vaardigheden een opleiding en een baan in de sectoren bouw en techniek. Het plan zet onder andere sterk in op social return. Werk In Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe en de Provincie Groningen, werken intensief samen met regionale sociale partners.

Jan van der Ploeg, inkoopadviseur bij het deelplan social return en inkoop en Eric Wams, projectleider bij Werk In Zicht deelden hun ervaringen en eerste resultaten eerder dit jaar in een artikel voor Pianoo.  Waar moet je in een regionale samenwerking rekening mee houden bij de inzet op social return?
Dit zijn de tips van de heren:

  • Zoek contacten met andere partijen die invulling (willen) geven aan social return. Een regionale samenwerking biedt ook kansen voor de toekomst.
  • Breng met alle relevante partijen in beeld welke organisatie een bijdrage kan leveren aan social return – en maak dat overzicht zichtbaar.
  • Zorg ervoor dat alle partijen samen een groter, gezamenlijk doel nastreven. Dan verloopt de samenwerking beter en worden de doelen eerder gehaald.
  • Laat de afdeling Inkoop al vanaf het begin aanhaken en verbindingen tot stand brengen. Dan kunnen werkgevers meteen informatie krijgen over de mogelijkheden om te voldoen aan de social-returnverplichting.
  • Een goed registratie- en monitoringsysteem helpt enorm. Dit maakt de opvolging van de gemaakte afspraken over social return inzichtelijk. Zo kunnen de resultaten makkelijker beoordeeld en besproken worden.
  • Blijf altijd gaan voor soepele communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de werkpleinen. Dit is essentieel voor een goed verloop van de uitvoering.
  • Zorg voor een overzicht van toekomstige aanbestedingen. Dat vergemakkelijkt het gesprek met sociale partners en opleidingsinstituten over het realiseren van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Speciaal voor Maatwerk voor Mensen, voegt Jan van der Ploeg nog een extra tip toe:

Bonustip:

  • Zorg in de regio voor een uniforme wijze van invulling van social return. Dit maakt het voor inkopers eenvoudiger omdat dit ook opgenomen wordt in het beschrijvend document. De marktpartijen hebben minder administratieve lasten omdat elke aanbestedende dienst dezelfde werkwijze en uitvoering kent.

Lees het hele interview met Jan van der Ploeg en Eric Wams over hoe de samenwerkingspartners in dit inspirerende project te werk gaan op de website van Pianoo.

Meer informatie over het 1000-banenplan vind je hier.