Inkoop en social return door de ogen van inkooptrainee Lisan Warnier

Ze heeft al verschillende ministeries, plaatsen en hoeken van het inkoopveld gezien. Lisan Warnier is nu aan het einde van haar traineeship Rijksinkoopprofessionals. Hoe kijkt zij hierop terug, en hoe heeft zij het werken aan social return beleefd?

“Het traineeship gaf mij de mogelijkheid om bij drie verschillende organisaties aan de slag te gaan en omdat ik graag zoveel mogelijke verschillende werkervaringen op wilde doen was dit voor mij een ideale kans.”

“Ik ben begonnen met het traineeship bij Defensie, bij de vliegbasis Woensdrecht. Dit was mijn eerste ervaring met het inkoopvak. Naast de praktijkervaring, volgden we als trainees ook bijna elke donderdag een opleidingsdag bij de Rijksacademie in Den Haag. Na acht maanden werd mijn tweede plek het CDI-office van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit was weer een hele andere kant van het inkoopspectrum, want dit was geen specialistisch inkoopcentrum zoals bij Woensdrecht, maar meer de beleidskant. Het CDI-office is namens SZW betrokken bij de ontwikkeling van Rijksbreed inkoopbeleid en houdt zich onder andere bezig met de strategische advisering over inkoopprocedures. Acht maanden later ben ik gewisseld naar de inkoopafdeling van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hier houd ik me wél weer bezig met trajecten, waaronder Europese aanbestedingen.”

"De ervaringen van het traineeship, waaronder het belang van sociale impact creëren via inkoop, zal ik altijd met me meenemen."

Beleidsdoelen realiseren

“Het mooie van het inkoopvak vind ik dat het steeds meer in het teken staat van het realiseren van beleidsdoelen. Hiermee denk ik aan doelen op het gebied van duurzaamheid of arbeidsparticipatie. De overheid is een grote speler op de markt en kan daarom extra eisen stellen die maatschappelijke impact leveren, naast de prijs-kwaliteit eisen. Ik vind dat we dit ook vooral moeten doen! In de praktijk is dit soms lastig om daadwerkelijk uit te voeren, want alle betrokkenen moeten erachter staan. De mindere kant – en dan denk ik nu voornamelijk aan de aspecten bij het uitvoeren van een inkooptraject – is de administratie die erbij komt kijken. Voor ons traineeship zijn we bezig met strategische groepsopdrachten en mijn projectgroep voert klantreizen uit om te achterhalen waar in het proces verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We kijken ook naar de kant van de inkoper en hopen daardoor een aantal knelpunten in het proces te identificeren en oplossingen aan te dragen voor bepaalde IUC’s.”

Maatschappelijke impact behalen

“Social return vind ik een mooie manier om via inkoop maatschappelijke impact te behalen. Bedrijven die zaken met de overheid willen doen, kunnen gevraagd worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Om social return toe te passen op inkoopopdrachten speelt proportionaliteit een belangrijke rol: wanneer mag je het wel vragen (en vooral wanneer niet). Een paar jaar geleden was de scheiding daarin heel strikt, sinds de start van de doorontwikkeling van het social return beleid (2.0, proeftuinen) komt daar steeds meer beweging in. Maatschappelijke impact staat centraal, en leveranciers kunnen dan zelf met de behoeftesteller (en inkoper) om de tafel om te bekijken waarmee ze de meeste impact kunnen behalen. Ik vind dit een goede ontwikkeling.”

Leveranciersbijeenkomst: Ideeën ophalen bij leveranciers

“Onderzoeks- en beleidsadvies vormen een groot deel van de inkoopopdrachten van SZW. Dit zijn relatief korte en kleine opdrachten, vaak onder de drempelwaarde van het social return 1.0 kader (€250.000). Maar vaak zijn het wel meerdere opdrachten per jaar, waardoor de spend per jaar aanzienlijk is. Aangezien een inclusieve arbeidsmarkt/arbeidsparticipatie hoog in het vaandel staat bij SZW, wilden we graag onderzoeken wat mogelijk zou zijn voor social return bij deze opdrachten. Om dit te onderzoeken heb ik samen met mijn collega’s Linda Planjer en Eugenie Roozen een leveranciersbijeenkomst georganiseerd. We wilden graag ideeën ophalen bij de bureaus zelf, aangezien zij er uiteindelijk mee aan de slag moeten. We hebben de uitnodiging breed uitgezet, waardoor alle geïnteresseerde adviesbureaus zich konden aanmelden voor de middag. Hellen van Dongen (pSG van SZW) hield het openingswoord en gaf zo haar bestuurlijke steun. Creativiteit stond centraal tijdens de inspiratie- en brainstormsessies. De samenwerking tussen leveranciers en opdrachtgevers (er waren ook vertegenwoordigers vanuit SZW zijde aanwezig) zorgden er wat mij betreft echt voor dat het een geslaagde dag was.”

Oogst; informatiedeling en een proeftuin

“Het heeft sowieso meer input gegeven in de discussie rondom social return. Sommige kleinere adviesbureaus gaven bijvoorbeeld aan dat ze graag samen willen werken aan sociale impact, door krachten te bundelen. Men vroeg daarnaast om richtlijnen die niet te veel dichtgetimmerd zijn. Het belang van het realiseren van dúúrzaam social-return-werk met impact werd ook genoemd. Maar het allermooiste is dat de leveranciersmiddag heeft geleid tot vervolgoverleg met de markt. Er is nu een proeftuin gestart waarbij bij alle meervoudig onderhandse onderzoeksopdrachten sociale impact uitgevraagd wordt. Benieuwd naar de opzet van deze proeftuin? Linda Planjer zal hier later meer over vertellen. Houd hiervoor de website in de gaten."

Mee in de rugzak

“Waar en waaraan ik na mijn traineeship ga werken, durf ik nog niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat ik de ervaringen van het traineeship altijd met me mee zal nemen, waaronder het belang van sociale impact creëren via inkoop!”

Meer weten over de leveranciersbijeenkomst die SZW voor haar leveranciers van onderzoeks- en adviesdiensten organiseerde? Hier vindt u het verslag.