Proeftuin Deloitte

Edwin Jong (Senior manager Deloitte Consultancy) is te zien en is aan het woord. “Mensen in hun kracht zetten. Dat is een proeftuin die wij een tijd geleden begonnen zijn in het kader van de social return-verplichting voor een aantal rijksbrede mantels. De ervaring leert ons: Wij zijn klein begonnen met deze proeftuin, we hebben redelijk wat hobbels gehad onderweg. Maar door vol te blijven houden, hebben we uiteindelijk in plaats van twee mensen kunnen plaatsen, recent 12 mensen geplaatst. Je moet een intrinsieke drive hebben. Je moet support hebben uit je organisatie. En vooral samen zoeken naar de mogelijkheden. En dat samen zoeken naar de mogelijkheden is dat je je niet bij de eerste teleurstelling uit de weg moet laten slaan, maar moet zoeken naar: Hoe kunnen wij dit zo organiseren zodat het impactvol voor de maatschappij is. Wees ook creatief. Het is een kwestie van het willen doen. En dan blijkt dat ook aan rijksoverheidszijde je heel veel ruimte wordt gegeven om dit op hele verschillende manieren in te vullen.” Film sluit af met logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tekst: “Ook samenwerken voor social return? Logo: Maatwerk voor Mensen, www.maatwerkvoormensen.nl.