Infographic Realisatie banen Arbeidsbeperkten - Meerjarige aanpak van het Rijk

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat er in 2024 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn gerealiseerd. De overheid moet hiervan 25.000 banen realiseren. De Rijksoverheid realiseert circa 20% van deze overheidsbrede opgave, en gaat voor de realisatie van zo'n 5.000 banen. De Rijksoverheid wil een inclusieve werkgever zijn: #Rijksinclusief!

Daarvoor heeft het Rijk een meerjarige aanpak die bijdraagt aan de realisatie van deze banen. De ministeries maken in hun eigen plannen veelal gebruik van een combinatie van de verschillende aanpakken die in deze interactieve infographic te zien zijn en worden toegelicht.