Voorbeeldtekst voor hantering social return 2.0 als gunningscriterium

In deze tekst laat een aanbestedende dienst van het Rijk in haar social-return-uitvraag het belang van social return voor de dienst en de overheid zien. De dienst geeft daarbij ook weblinks naar enkele handreikingen waar de leverancier terecht kan voor informatie over social return bij de Rijksoverheid.

De aanbestedende dienst vraagt de leverancier om een plan van aanpak, en geeft aan welke onderdelen dit moet bevatten en aan welke voorwaarden dit moet voldoen.