Voorbeeldbestektekst bij hantering social return als gunningscriterium en toepassing van de Bouwblokkenmethode

Een aanbestedende dienst die social return als gunningscriterium hanteerde, en de Bouwblokkenmethode toepaste heeft onderstaande tekst gebruikt.