Evaluatie proeftuin(en) Maatwerk voor Mensen

U bent op dit moment bezig met een proeftuin of u heeft in het verleden een proeftuin gerealiseerd. Graag evalueren wij de proeftuinen Maatwerk voor Mensen (social return 2.0).

Maatwerk voor Mensen logo - icoon van twee mensen met arm over de schouder

Wij vragen u om onderstaande enquête in te vullen.

Klik hier om de enquête te openen.

Het invullen van deze enquête duurt maximaal drie minuten en kan ook op uw mobiel worden ingevuld. Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021 uw reactie.

Waarom deze evaluatie?

Wij zijn bezig met het maken van een eindevaluatie van het project Maatwerk voor Mensen (social return 2.0). Wij nemen graag uw feedback mee in onze evaluatie.

Vragen?

Heeft u meer vragen of opmerkingen over deze enquête of in het algemeen?
We horen het graag via socialreturn@rijksoverheid.nl. Alvast bedankt voor uw reactie.