Conducto realiseert de 9de plaatsing binnen de proeftuin SROI.

Bij het ontstaan van de proeftuinen pakte Conducto de handschoen op om 5 kandidaten met een IT achtergrond vanuit een uitkeringssituatie te plaatsen in een functie als contractmanager of als inkoopadviseur. Daarmee wilde de organisatie een bijdrage leveren om het Rijk te helpen het (toekomstig) tekort aan kennis en ervaring binnen de IT Inkoopdiscipline te lijf te gaan. ‘Ik kan me nog herinneren dat ik aanvankelijk best terugdeinsde van het aantal, waaraan we ons committeerden, 5 gedurende de lopende raamovereenkomst’, zegt Joop van den Berg – directeur van Conducto Inkoopadvies. ‘Maar we sloegen direct de handen ineen en stelden ons op het standpunt dat er in principe geen verschil zou mogen bestaan tussen een reguliere plaatsing en een plaatsing binnen de SROI proeftuin. Dat was een mindshift waar we veel aan hebben gehad. Dat maakt ons succesvol.'

Joop en Michael
Beeld: ©Ministerie van IenW

Hans Vreedenburgh, jurist en voormalig escalatiemanager bij het Amerikaanse IT bedrijf Oracle, volgde de Leergang Post HBO Praktisch Contractmanagement bij Conducto Opleidingen. Gedurende de opleiding kreeg hij het aanbod binnen zijn leerwerkovereenkomst praktijkervaring op te doen bij de Categorie Afvalzorg en Grondstoffenmanagement bij de RVO. Daar kreeg hij de mogelijkheid voor een periode van 6 maanden samen te werken met collega Contractmanager Amresh Bharos en Categoriemanager Maurice Goudsmith.

Aangezien er binnen deze categorie geen ‘baan-garantie’ kon worden gegeven, zette Conducto zich in om Hans met medewerking van René Beelen, Teamleider Inkoop Advies als Contractmanager te laten meelopen met Leveranciersmanager Michael van Scheijndel. Vanaf juni 2020 werken zij samen aan een Europese her-aanbesteding van de Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten, die in juni 2021 van start moet gaan. Op basis van deze samenwerking kreeg hij na een periode van 5 maanden een jaarcontract aangeboden in de functie van Contractmanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een lastige tijd was het wel, om nieuw in te stappen in de rol van Contractmanager binnen de Rijksoverheid, maar de digitale werkomgeving en de bereidheid om hem als collega op te nemen en hem te informeren over zaken die ertoe doen, maakten dat hij zich snel op zijn plaats voelde.

‘We hebben in onze pogingen om een adequate leer/werkplek te vinden veel moeite moeten doen’, zegt Joop van den Berg. ‘Alle Rijksdiensten omarmden weliswaar ons initiatief, maar wisten geen tijd vrij te maken voor begeleiding. Daar is dus binnen het Rijk, maar ook vanuit Conducto nog missiewerk te verrichten’.

Meer weten over de Conducto aanpak bij het handen en voeten geven aan Social Return trajecten?
Neem contact op met Joop.vandenberg@conducto.nl I 0614987305.