Eigen wijsheid duurt het langst! - Maatwerk voor mensen in proeftuin Profource en SWOM

Maatwerk voor mensen in een partnership tussen Profource en Stichting Studeren & Werken op Maat (Stichting SWOM). De consultancyorganisatie en de sociale onderneming werken samen aan het creëren van kansen voor hoogopgeleide afgestudeerde jongeren met een arbeidsbeperking. Ambitie? De komende 5 jaar 5 jongeren bij Profource aan een baan helpen. Categoriemanagers Inhuur Esther Rijken en Fons Buurman zijn trots op de al jarenlange inzet  voor social return van Profource en op Stichting SWOM als betrókken sociale onderneming.

Bij Profource staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Logisch, volgens de leverancier van categorie Rijksprofessionals, ‘als consultancyorganisatie zijn je mensen immers je kapitaal’. Niet gek dus dat ook het MVO-beleid gericht is op initiatieven die de ontwikkeling van mensen ondersteunen. Dat gebeurt binnen de eigen expertise, zoals het kosteloos implementeren en onderhouden van het ERP systeem voor kinderhulporganisatie Net4Kids. Daarnaast vindt Profource het ook belangrijk om als werkgever ondersteuning te bieden aan hoogopgeleide mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Om maatwerk voor mensen te bieden.

Het partnership met Stichting Studeren & Werken op Maat  geeft Profource de mogelijkheid gelijke kansen te bieden aan Young Professionals met een arbeidsbeperking en hierin tegelijk begeleid en ontzorgd te worden. Bij dit partnership staat de zakelijke en activerende benadering van talentvolle mensen die met hun kwaliteiten aan de slag willen voorop. Profource en Stichting Studeren & Werken op Maat hebben de intentie om in ieder geval in de komende vijf jaar, ieder jaar een kandidaat vanuit Stichting SWOM in dienst te nemen. Profource biedt deze kandidaat een contract voor onbepaalde tijd aan, met een proeftijd van twee maanden.

Ruimte geven om talenten te onderzoeken en te benutten

Eén van de kernwaarden van Profource is dat zij haar medewerkers de ruimte geeft hun talenten te onderzoeken en te benutten. Jurgen Goedhart, directeur Finance&Control bij Profource, over de betekenis daarvan voor de invulling van social return:

“Als consultancy- en detacheringsorganisatie leiden wij dagelijks onze Young Professionals op en begeleiden wij hen in hun loopbaan. Wij vinden het belangrijk dat àlle Young Professionals kunnen meedraaien in de samenleving en na hun studie kunnen starten in een baan die past bij de genoten opleiding. Ook de Young Professionals met een arbeidsbeperking. Die “buiten de boot” lijken of dreigen te vallen. Daarom biedt Profource in samenwerking met Stichting Studeren & Werken Op Maat (Stichting SWOM) deze afgestudeerde HBO/WO’ers een kans op een baan. Zo draagt Profource bij aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, waarin Young Professionals met een arbeidsbeperking gelijke kansen hebben. Want ook deze Young Professionals zijn enthousiast, gedreven en beschikken over de juiste talenten om toegevoegde waarde te leveren onze organisatie”.

Sam en Jurgen
Beeld: ©Profource
Sam Kettenis en Jurgen Goedhart

Clichés? Eigen wijsheid duurt het langst!

Volgens Profource is het  niet voor iedere consultancyorganisatie vanzelfsprekend om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en te begeleiden. Er bestaan nogal wat clichés over de uitdagingen die hierbij komen kijken, zoals de extra tijd en aandacht die het kost om deze medewerkers te begeleiden. Tijd die in de waan van de dag moeilijk vrij te maken is en ook hard nodig is voor het opleiden van de andere medewerkers. En clichés over werkplekaanpassingen, het risico op uitval en de enorme papierwinkel die het werken met deze medewerkers met zich meebrengt. Maar een tweede kernwaarde van Profource is: ‘Eigen wijsheid duurt het langst.’ Ofwel: ‘Wij onderzoeken zelf wat werkt voor ons’. Sam Kettenis, accountmanager bij Profource, legt uit hoe zij omging met de vooroordelen:

Sam
Beeld: ©Profource

‘"Toen we binnen Profource het gesprek begonnen over het werken met jongeren met een arbeidsbeperking, kwamen inderdaad de bekende clichés naar voren. Maar toevallig heb ik de oprichter van Stichting SWOM in mijn studententijd leren kennen en was ik via hem al meer bekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik schetste mijn collega’s hoe een samenwerking ons zou kunnen verlichten en hoe belangrijk deze kans is voor de jongeren van Stichting SWOM."

"We zijn al snel het gesprek aangegaan met de stichting en hebben vervolgens binnen Profource een rol gecreëerd die goed aansluit bij de behoefte van deze specifieke doelgroep, namelijk op onze (interne) IT Servicedesk. Hier bieden we de kandidaat de nodige rust, een vaste werkplek, een vaste teammanager en begeleider en een vast team. Op onze (interne) IT Servicedesk bieden we diverse klanten excellente 1e-, 2e- en 3e-lijns functioneel beheer ondersteuning in het ERP- systeem Oracle. Met name de rol van 3e- lijns functioneel beheerder is heel geschikt voor deze nieuwe collega’s. Hier vinden weinig ad hoc werkzaamheden plaats."

"Sommige clichés zijn wel herkenbaar, zoals dat deze collega’s niet geschikt zijn voor iedere rol, dat ze over het algemeen parttime werken en extra aandacht nodig hebben. Maar veel clichés ervaren wij ook niet. Dat komt onder meer doordat Stichting SWOM ons volledig begeleidt en ontzorgt in de werving en de begeleiding van kandidaten en adviseert in de wet en regelgeving die hiermee samenhangt."

Extra hulp bieden vanuit eigen ervaring en expertise

Portret van Bart de Bart
Beeld: ©Stichting SWOM

Oprichter Bart de Bart heeft zelf ervaren hoe lastig het kan zijn met een arbeidsbeperking een passende baan te vinden en hoe weinig er was geregeld voor hoger opgeleide jongeren. Om het makkelijker te maken voor andere jongeren met een arbeidsbeperking en om ook werkgevers hierin te ondersteunen heeft hij Stichting SWOM opgezet. Hij is blij met organisaties als Profource die de moeite nemen zich te verdiepen in de materie, deze jongeren een kans gunnen en vooral ook deze jongeren zien als waardevolle en volwaardige medewerkers.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat (hoogopgeleide) jongeren met een arbeidsbeperking veel waarde kunnen toevoegen aan een organisatie.

Ze kunnen heel veel zelf, maar kunnen op een aantal vlakken extra hulp gebruiken. Die bieden wij graag vanuit onze eigen ervaring en expertise. Ook werkgevers begeleiden wij met onze praktijkervaring en kennis van wet- en regelgeving. Zo maken we de drempels laag, maar blijft de lat hoog."

Profource’ conclusie? “Er zijn wat drempels te nemen voordat een organisatie de keuze maakt om een collega met arbeidsbeperking aan te nemen, maar als de voordelen eenmaal gezien worden, dan blijkt er veel mogelijk”.   


Categoriemanager Esther Rijken vult aan:

“Profource heeft laten zien dat ondanks vele obstakels, als men echt wíl er ook een weg is. Binnenkort ondertekenen wij dan ook graag het nieuwe mooie Plan van Aanpak social return van deze betrokken en bevlogen organisaties.”