Sociale impact! Decharge voor vier proeftuinen en een nieuwe social return-aanpak bij het Rijk

“We zijn allemaal aanwezig met een gemeenschappelijk doel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag krijgen!” Emilie Schreuder, manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van de banenafspraak bij het Rijk, opent in de Haagse Rode Olifant de ‘Inspiratiesessie Mensen voor Maatwerk’.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde de inspiratiesessie op 21 november in samenwerking met het expertisecentrum inkoop en Aanbesteden PIANOo. Emilie Schreuder heeft een missie en is in goed gezelschap. Op de eerste dag van de jaarlijkse ‘Impact Days’ ontmoetten ruim 100 overheidsprofessionals en leveranciers elkaar om gezamenlijk social return verder te brengen, is décharge verleend aan 4 proeftuinen social return bij het Rijk en werd het plan van aanpak ondertekend van een nieuw voorbeeld van social return in een proeftuin. Vanuit verschillende invalshoeken wisselden overheden, het Rijk en markt kennis en ervaring uit en boden elkaar inspiratie.

©Maatwerk voor mensen

JS Consultancy: Groot geworden door klein te blijven

De ondertekening van het plan van aanpak van de proeftuin van JS Consultancy was meteen een voorbeeld van inspiratie. De arbeidsbemiddelaar biedt in de proeftuin ieder jaar een niet-uitkeringsgerechtigde of werknemer ouder dan 56 jaar vanuit een werkloosheidssituatie een compleet ontwikkeltraject tot een baan als recruiter Rijksoverheid.  Directeur JS Consultancy Guido Termont: “Na dit jaar krijgt de kandidaat een vaste baan bij een ander team van JS Consultancy en verwelkomen we een nieuwe kandidaat.” Categoriemanagers Inhuur Professionals Rijksoverheid Fons Buurman en Esther Rijken geven de kracht  van het geboden traject aan. Fons: “Deze proeftuin is groot geworden door klein te blijven.” Esther Rijken vindt dat het bij impactvolle proeftuinen niet altijd om aantallen gaat, maar vooral om de duurzame en zorgvuldige inspanning. “Op deze manier kunnen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben samen de kans om net dat verschil te maken in het leven van iemand.”

©Maatwerk voor Mensen

Inspiratie en leren

Ook andere leveranciers lieten hún unieke voorbeelden zien. Aan 13 stands kregen leveranciers de kans hun best practices te delen, onderling en met overheidsprofessionals.  Betrokken medewerkers van provincies en gemeenten gingen in gesprek over manieren om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Met een gevarieerd aanbod aan workshops konden inkoop-, beleids- en –HR-professionals van de overheid kennis opdoen van ervaren overheden en leveranciers over goede onderlinge samenwerking, valkuilen, successen en kansen bij social return.

De Workshops

Dit aanbod was heel divers. ProRail liet zien hoe zij met steun van hoger management en politiek een proeftuin heeft opgezet, Regio Groningen en Noord-Drenthe gaven een tussenstand van het 1000-banenplan.  Bureau Social Return van Gemeente Amsterdam vertelde over de succesfactoren na 10 jaar social return, en BuySocial/Regio Noord-Brabant presenteerde de handreiking met resultaten en lessen van de Proeftuinen Sociaal Inkopen. Inclusieversnellers vanuit ISS en Berenschot laten kansen vanuit de werkgever zien en tot slot was er een Q&A met Maatwerk voor Mensen over de gelijknamige aanpak.

©Maatwerk voor Mensen

Vier maal décharge!

Maar liefst vier decharges werden deze middag  verleend.  De proeftuinen  van ICT adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) met consortium-partner bureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix (AEF) kregen decharge, evenals management consulting bureau Derksen en Drolsbach (D&D), zakelijke dienstverlener Deloitte en ICT adviesbureau Vanberkel Professionals.
Proeftuinen Maatwerk voor Mensen laten zien dat inkopen met sociale impact echt kan. Ze demonstreren dat een andere vorm van combineren van ideeën en belangen en het verbinden van partijen mooie resultaten oplevert. Ook wordt in de proeftuinen verkend of, en hoe social return en de banenafspraak op elkaar aansluiten.

©maatwerk voor mensen

Zo zet Deloitte laagopgeleide mensen met een arbeidsbeperking in hun kracht door hen samen met WSP Den Haag, Mondriaan en Binnenwerk te begeleiden naar duurzame banen. Edwin Jong, Senior Manager Deloitte Consultancy, liet weten dat in deze mooie samenwerking de partners met elkaar maximaal kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de kandidaten. In eerste instantie richtte de proeftuin zich op het gebied van het leren digitaliseren van archieven. Bibi Bruinsma van het WSP Den Haag vertelt  over de verdergaande resultaten die de samenwerking oplevert: “Het blijft hier niet bij. We gaan kijken of we dit binnen gemeente Den Haag kunnen uitrollen, eventueel ook nog met andere partijen.”

©Maatwerk voor Mensen

Via de proeftuin van VKA en AEF worden hoger opgeleide statushouders op weg geholpen naar waardevol werk. Tijdens het leertraject ontwikkelen zij zich als kritisch meedenker, business analist of adviseur.

©Maatwerk voor Mensen

Derksen & Drolsbach organiseert ontwikkeltrajecten voor Hagenaars met schuldproblematiek door middel van stages, interne trainingen of opdrachten bij het Rijk, D&D of een opdrachtgever van D&D. De kandidaat wordt gekoppeld aan een buddy. Doel: een duurzame arbeidsplaats. De collega’s van D&D vertelden gedreven dat de samenwerking met collega’s zelf ook een mooie en zinvolle ervaring als buddy geeft.

©Maatwerk voor Mensen

Vanberkel Professionals biedt het traineeship Data-ICT voor een kandidaat uit het doelgroepenregister.  Zo ondersteunt Wolter als eerste kandidaat bij het periodieke ETL-proces, het controleren van de betrouwbaarheid en uitkomsten van analyses en het beheer en onderhoud van de Sharepointsite. En naar volle tevredenheid van de ADR, die hem al snel aannam. Bob van Berkel: “Nu gaan we het breder oppakken. Niet alleen binnen het IT-domein, maar ook bij Financial Audit. Daar is een tweede kandidaat gestart. En we zijn met de directie van de ADR overeengekomen om nóg meer mensen te laten starten.”

©Maatwerk voor Mensen

Inspiratiesessie Mensen voor Maatwerk

De Inspiratiemiddag is voor het 4e jaar georganiseerd met een groeiende belangstelling van overheden en leveranciers. Voor het eerst sluit de Rijksoverheid hiermee aan bij de Impact Days; drie dagen in het jaar waarin Nederland sociaal ondernemerschap ontdekt, viert en versnelt. Een logische stap, want dat is precies waar het Rijk hard aan werkt met Maatwerk voor Mensen: een aanpak waarin social return en onder andere de banenafspraak samenkomen. Met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken te helpen. Bij het Rijk of elders.

Ook aan de slag met social return?

Wil je meer informatie over de nieuwe werkwijze Maatwerk voor Mensen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om zelf een proeftuin te starten? Neem dan contact op met het Adviesteam Social Return Rijk via socialreturn@rijksoverheid.nl.

Inspiratiemiddag 'Mensen voor Maatwerk' Rode Olifant