Aanbestedingen waar de maatschappij beter van wordt

Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor € 10 miljard in aan goederen en diensten. Vaak gaat het om complexe aanbestedingstrajecten: van kantoormeubilair tot uitzendkrachten, en van energiecontracten tot vrachtwagens. Christa Visser en Jeroen Vermetten vertellen wat komt kijken bij het werk van een inkoper bij de Rijksoverheid en belichten daarbij ook social return.

©Werken voor Nederland

Voor de website ‘Werken bij de overheid’ gaven Christa (senior adviseur aanbestedingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid) en Jeroen (Haagse Inkoop Samenwerking) een kijkje in het gevarieerde takenpakket van een inkoper. Naast de reguliere werkzaamheden rondom aanbestedingen organiseert de inkoper marktconsultaties, stimuleert hij de markt met innovatieve toepassingen te komen en geeft hij met leveranciers invulling aan social return.

Bij de Rijksoverheid kijk je verder dan geld

Christa vertelt daarover: ‘Bij een aanbesteding spreken we met de markt af dat ze langdurig werklozen of mensen met een beperking aan een baan helpen. De marktpartij die ons een dienst levert, zoals catering, zet dan dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. In 2013 is in de banenafspraak 5% social return afgesproken. Ik ben nu bezig met een rijksbrede aanbesteding van uitzendkrachten, waarvoor ook die 5%-norm geldt. Uitzendbureaus moeten offertes anders insteken: met meer nadruk op het maatschappelijk effect van onze samenwerking. Dat is best ingewikkeld, want voor ons is het nieuw, maar voor marktpartijen ook.’ Voorheen waren zowel de Rijksoverheid als marktpartijen meer gericht op koude criteria als prijs en kwaliteit, zegt Christa. ‘Inmiddels weet de markt dat wij maatschappelijk verantwoord inkopen. Ik vind het mooi om samen die beweging te maken en zo maatschappelijk effect te boeken. Bij een multinational koop je vooral in met het oog op de aandeelhouder. Bij de Rijksoverheid kijk je verder dan geld.’

Lees het hele artikel op Werken voor Nederland.