WSP Den Haag: Specialist in arbeidsmiddeling voor de overheid

Goed personeel is de basis van het succes van ondernemers. Het selecteren of het vinden van goed personeel neemt veel tijd in beslag. Het Werkgeversservicepunt Den Haag is specialist in social return op aanbestedingen en helpt ondernemers met maatwerk en praktische oplossingen. Bart Weber en Melanie Lodder zijn sinds 2019 liason-adviseurs van het Werkgeversservicepunt (WSP) Haaglanden. Zij lichten voor Maatwerk voor Mensen toe wat het WSP voor de overheid kan betekenen.

Werkgeversservicepunt Den Haag

De functie liason-adviseur kwam tot stand vanuit de visie van een regiobrede werkgeversdienstverlening naar de overheid die onder andere aansluit op de vervulling en aanpak van de banenafspraken. Bart is senior-adviseur bij het WSP (UWV) en projectleider voor de regionale sector Overheid en Onderwijs. Melanie is accountmanager Sociaal Traject in Perspectief (STiP). Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan gedurende drie jaar voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen.

Wat is het (regionale) doel van het WSP Haaglanden?

De gemeente en het UWV hebben als taak om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het vinden van passende duurzame banen, zowel bij de overheden als in de markt.  Voor de banenafspraken is het WSP voor overheden, bedrijven en organisaties dan ook dé partner om te bemiddelen met kandidaten die geregistreerd staan in het Landelijk Doelgroep Register (LDR) en graag aan de slag willen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit en wat komen jullie zoal tegen in jullie praktijk?

We spreken met werkgevers en met kandidaten en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. We schrijven ontwikkelplannen en leggen werkbezoeken af.  We geven workshops en beantwoorden vragen van werkgevers. We geven aanbodkranten uit en introduceren de Hallo Werk-app van de gemeenten die kandidaten en werkgevers matcht.

Wat kunnen jullie betekenen voor Rijksinkoop- of HR-professionals of leveranciers die zelf een proeftuin willen starten?

Om in een proeftuin de efficiëntie van een innovatie te bepalen en de risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld bij een aanbesteding, is het goed om ons in de ontwerpfase in te schakelen. Wij geven advies op basis van ervaring met proeftuinen die al zijn gestart binnen de overheid. We brengen het aanbod van kandidaten met een beperking in kaart en geven inzicht in welke begeleiding of werkplekaanpassingen er eventueel nodig zijn. Ook kunnen wij jobcarving of functiecreatie inzetten. Vaak zijn er veel eenvoudige deeltaken die iemand met een arbeidsbeperking uitstekend kan uitvoeren. Wij begeleiden kosteloos bij het creëren van een nieuwe functie of rol voor iemand met een arbeidsbeperking.

Wanneer is een bemiddelingstraject voor jullie geslaagd?

Wanneer we gezamenlijk kansen creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, de werkgever enthousiast aan de slag gaat én duurzame plaatsingen kan realiseren. Daarbinnen is een potentieel langdurige relatie en het geven van het juiste advies natuurlijk van groot belang.

Hoe zijn jullie te bereiken?

Wie een vraag heeft of een gesprek wil over het invullen van de banenafspraken, wet -en regelgeving, instrumenten voor werkgevers, SROI, loonwaardemeting, inzet van een jobcoach, voorzieningen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, workshops, kennissessies, denktanks, proeftuinen of presentaties kan ons bereiken via mail of telefoon:  bart.weber@uwv.nl , tel: 06 55 33 14 15 (maandag t/m vrijdagochtend of melanie.lodder@denhaag.nl , tel: 06 23 29 27 04 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Ook zijn we via www.werkgeversservicepuntdenhaag.nl bereikbaar. Werkgevers kunnen uiteraard ook via www.uwv.nl veel nuttige informatie vinden.