Speciale aandacht voor vier proeftuinen tijdens Diner Pensant Maatwerk voor Mensen

Flexibiliteit, betrokkenheid bij de kandidaat, samenwerking en persoonlijke aandacht. Dat waren de benodigde basisingrediënten om de proeftuinen van Conducto, Eiffel, AevesBenefit en Emeritor te laten slagen. De proeftuinen werden maandag 27 mei gevierd tijdens een feestelijk diner pensant Maatwerk voor Mensen. Leveranciers, gemeenten en sociale ondernemingen gingen er met elkaar in gesprek over de vraag hoe ze met elkaar meer sociale impact kunnen realiseren. Ook werd de nieuwe proeftuin met ResidentieProfs gevierd.

De proeftuin van Conducto en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet om ICT-ers om te scholen tot overheidsinkopers-ICT. Na een succesvolle afronding van de opleiding zijn de kandidaten in het bezit van een officieel erkend post-hbo-diploma. Daarnaast biedt Het Rijk de kandidaten een stage of werkervaringsplaats gedurende 1 jaar. Niels Schaeffer en Loreen Quadvlieg tekenden het dechargedocument namens Conducto. Ronald Schippers, coördinerend directeur inkoop EZK ondertekende de proeftuin als opdrachtgever. Schippers: "Het Rijk en de markt kijken samen wat de kandidaat nodig heeft om zijn functie goed te kunnen uitvoeren. Proeftuinen zijn een mooi middel om de eerste kennismaking tussen een kandidaat en een werkomgeving makkelijker te laten verlopen. Men moet ontvankelijk zijn om Maatwerk voor Mensen verder te krijgen binnen het Rijk. Dit gaat in de goede richting, maar is nog niet optimaal en managers moeten dit echt nog tussen de oren krijgen. Ambassadeurs zijn noodzakelijk om dit uit te dragen richting beleidsmakers.”

Uiteraard ondertekende ook categoriemanagement IenW de genoemde proeftuinen als eigenaar van de Raamovereenkomsten waaruit deze proeftuinen zijn ontstaan. Fons Buurman, categoriemanager: “Door samen met de leveranciers speciale aandacht te geven aan mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt', kunnen wij de meeste impact maken, geven wij body aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat 'onze' is Rijk én leverancier."

Conducto - Ronald Schippers, Loreen Quaedvlieg, Niels Schaeffer
Ronald Schippers (EZK), Loreen Quaedvlieg (Conducto) en Niels Scheaffer (Conducto) tekenen hun dechargedocument

Handen ineengeslagen

De proeftuin van Eiffel is opgezet om (ex) topsporters door middel van een persoonlijk ontwikkeltraject in te zetten voor een maatschappelijke carrière Monique Noomen-Greve (Eiffel): "Veel sporters zijn nog actief bezig met hun sport, dat is het grootste knelpunt. Het Ministerie van VWS was met NOC NSF al ruim twee jaar actief op dit thema en had er al volop op ingezet. Op dat moment kwam Eiffel met een voorstel voor dezelfde doelgroep en heeft men de handen ineengeslagen."

Eiffel - Ingeborg Bovendeur en Monique Noomen-Greve
Ingeborg Bovendeur (Ministerie VWS) en Monique Noomen-Greve (Eiffel) ondertekenen het dechargedocument

Het nieuwe normaal

De derde proeftuin die decharge kreeg was AevesBenefit/ Emiritor. Het bijzondere aan deze proeftuin is dat twee (doorgaans concurrerende) leveranciers samenwerken in één proeftuin. Zij hebben hun SROI verplichtingen gebundeld. Deze proeftuin is opgezet om twee kandidaten op MBO+ werk- en denkniveau te begeleiden en zodanig op te leiden (theoretisch en on the job) dat ze na negen maanden zelfstandig kunnen uitstromen naar betaald (inkoop)werk. Wim Nieland en Edwin Bijlsma ondertekenden namens AevesBenefit en Emiritor, Ayten Zor tekende namens de HIS.

Fons Buurman: “Zo’n decharge is een feestje, maar dit houdt niet in dat we er klaar mee zijn. Het heeft iets teweeggebracht, en nu willen we het groter maken. We gaan de proeftuinen verduurzamen en  over kolommen heen kijken. Mensen moeten een kans krijgen en dit gaat op termijn het nieuwe normaal  worden!”

AevesBenefit en Emeritor - Edwin Bijlsma, Ayten Zor en Wim Nieland
Edwin Bijlsma (Emeritor), Ayten Zor (UBR|HIS) en Wim Nieland (Aeves Benefit) ondertekenen het dechargedocument van hun samenwerkingsproeftuin

Lancering

Aan het einde van de feestelijke avond vond er ook een lancering van een nieuwe proeftuin plaats. Danielle Spanjers (directeur van ResidentieProfs) tekende het plan van aanpak in het bijzijn van Marieke van Wallenburg (DG DGOO) en Emilie Schreuder (BZK).

De juridische dienstverlener heeft maatwerk centraal staan in haar dienstverlening, en start nu ook een proeftuin waarbij dit maatwerk centraal staat: ResidentieProfs zet een proeftuin voor social return op voor bijstandsgerechtigden in de regio Haaglanden, in samenwerking met het WSP Haaglanden. Het doel is om bijstandsgerechtigden extra te ondersteunen om een (tijdelijke) baan te vinden door het bieden van maatwerk aan de kandidaten zodat deze kandidaten gericht begeleid worden en in gesprek komen met potentiële werkgevers in het netwerk van ResidentieProfs die daartoe dat netwerk ook actief benadert en openstelt voor deze kandidaten.

ResidentieProfs - Susanne van den Oudenhoven, Arie van Laar, Danielle Spanjerd, Fons Buurman en Emilie Schreuder
Susanne van den Oudenhoven (BZK), Arie van Laar en Danielle Spanjerd (ResidentieProfs), Fons Buurman (IenW) en Emilie Schreuder (BZK) vieren hun samenwerking