'Goed voorbeeld doet goed volgen'

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden, dat is het doel van het project Maatwerk voor Mensen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Beeld: Bart Maat
V.l.n.r.: Sammy Hadad, Marije Geluk en Susanne van den Oudenhoven

Susanne is senior-beleidsmedewerker bij directie Ambtenaar en Organisatie (A&O). Marije en Sammy zijn beleidsmedeweker bij directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR). Samen werken zij aan de rijksbrede aanpak Maatwerk voor Mensen.

Dit artikel verscheen op 9 augustus 2018 op het rijksbrede intranet. Dit intranet is alleen bereikbaar voor Rijksmedewerkers.

Wat houdt het project Maatwerk voor Mensen precies in?

'Maatwerk voor mensen is de nieuwe rijksbrede aanpak om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. In de praktijk blijkt instroom en behoud van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd eenvoudig. Daarom zoeken we naar nieuwe, creatieve mogelijkheden om dit wel voor elkaar te krijgen. Een van de sporen is om samen met inkoop naar de mogelijkheden van social return te kijken: dat is Maatwerk voor Mensen.'

'Vanuit Maatwerk voor Mensen richten we ons vooral op de vraag: hoe en waar kunnen we de meeste impact bereiken. Daarbij maakt het niet uit wat de reden van de afstand tot de arbeidsmarkt is. Het gaat dan ook niet alleen om mensen met een arbeidsbeperking, maar ook om vluchtelingen, asielzoekers, ex-gedetineerden en ex-topsporters.'

Hoe gaan jullie dat doen?

'In samenwerking met de leverancier, waaronder bijvoorbeeld KPMG en Berenschot, verkennen we in 'proeftuinen' hoe wij met social return het beste resultaat bereiken. Het werken in proeftuinen geeft veel energie: mensen binnen de Rijksoverheid zoeken elkaar op voor advies en het delen van goede voorbeelden. Zo is er een begin van een netwerk ontstaan. Dit netwerk is het hart van Maatwerk voor Mensen en is de plek waar kennis en ervaringen van de proeftuinen kunnen worden uitgewisseld. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Als adviesteam willen we deze beweging verder helpen door een actief lerend netwerk op te bouwen en te ondersteunen met de juiste instrumenten, waaronder een online platform.
Na de zomer komen mensen die via de proeftuinen aan het werk zijn gegaan op Rijksportaal aan het woord. Ook mensen die hebben meegedacht aan hoe je een proeftuin kan inrichten en het maximale effect kan bereiken, vertellen over hun ervaringen.'

Wanneer is het project geslaagd?

'Er is nu ruimte om te experimenteren en in te kopen met lef. Wij zijn trots als we zien dat wij samen met collega’s binnen het Rijk en met collega’s uit de markt kansen creëren voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door te doen. Door te proberen. De proeftuinen laten zien dat door maatwerk te bieden en anders te kijken er legio mogelijkheden zijn. Die moeten maximaal benut worden.'

Wie doen er mee?

'Het netwerk moet de verbinding leggen tussen Inkoop: categoriemanagers en inkopers, beleidsdirecties (opdrachtgevers), P&O (projectmanagers Banenafspraak en managers P&O) en leveranciers. We kunnen het niet alleen: juist de samenwerking tussen alle betrokken partijen maakt dat we meer impact kunnen creëren.'

Kunnen Rijksoverheidscollega’s en leveranciers zich nog aanmelden om zich in te zetten voor social return bij het Rijk?

'Ja, we willen een lerend netwerk opbouwen. Iedereen die hier mee bezig is vanuit zijn of haar werk, kan zich aansluiten.
Wij nodigen iedereen uit om de verhalen en ervaringen te volgen van de mensen achter en in de proeftuinen én eigen ervaringen te delen. Mocht je specifieke vragen hebben, mail dan naar ons (zie hieronder, red.). Je kunt je ook aanmelden voor het netwerk en het online platform, waar je kennis en ervaringen kunt delen met collega’s die ook met social return bezig zijn.'

Meer weten?

Heb je vragen, wil je je aansluiten bij het netwerk of platform, mail dan naar socialreturn@rijksoverheid.nl.