Eerste twee proeftuinen Social Return Rijk krijgen decharge

“Eigenlijk doen we dingen die heel normaal zijn. Mensen met talenten kansen geven deze te laten zien op de arbeidsmarkt.” Bart Hoex, manager P&O bij Berenschot, verwoordde wat voor velen de kern is om samen aan social return te werken. Tijdens de bijeenkomst Social Return Maatwerk voor Mensen op 5 juli voor leveranciers en medewerkers van de Rijksoverheid, werd in het Haagse ‘de Rode Olifant’ decharge verleend aan social-return-proeftuinen van Infrastructuur en Waterstaat met Berenschot en Conclusion.

Tegelijk verwelkomde het Rijk nieuwe proeftuinen met Baker Tilly Bark, USG Professionals en Derksen en Drolsbach en werden nieuwe verbindingen tussen proeftuinen onderling gelegd.

Bekijk hier de video die van de bijeenkomst is gemaakt.

Romina Pompei (Senior UX & Service Designer - Conclusion) demonstreert het proof of concept van het digitale platform van DJI aan Susanne van den Oudenhoven (Adviesteam Social Return Rijk). Aan de proeftuin van Conclusion werd decharge verleend. Verschillende gemeenten hebben hun interesse voor het platform al getoond.
Beeld: Bart Maat
Romina Pompei (Senior UX & Service Designer - Conclusion) demonstreert het proof of concept van het digitale platform van DJI aan Susanne van den Oudenhoven (Adviesteam Social Return Rijk). Aan de proeftuin van Conclusion werd decharge verleend. Verschillende gemeenten hebben hun interesse voor het platform al getoond.

Hoe het het digitale platform van DJI en Conclusion tot stand kwam? Dat lees je hier.

Maatwerk voor mensen: een verrijking voor de organisatie

Kandidaten als statushouders, ex-justitiabelen, ICT’ers die in een uitkeringssituatie zaten, (ex-)topsporters en verschillende arbeidsgehandicapten doen dankzij de proeftuinen (weer) nieuwe werkervaring op bij Rijksoverheidsorganisaties en leveranciers.

“Met de social-return-proeftuinen komt er echt wat op gang en kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag worden geholpen. De overheid kan inkoop als vehicle gebruiken om meer maatschappelijke impact te bereiken, een belangrijke Rijksbeleidsdoelstelling. Ik hoop dat de proeftuinen flink worden uitgebreid en dat het volgend jaar grote, weelderig bloeiende tuinen zijn.” - André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk

Het werken aan social return zorgt voor positieve impact, ook binnen de eigen organisaties. Zo gaf één van de aanwezige leveranciers aan dat er binnen zijn organisatie meer tijd in gestopt is dan vooraf gedacht. "Het gaf namelijk zo veel energie, dat het veel verder ging in de organisatie. Het werken met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is echt een verrijking. Collega’s worden hulpvaardiger, vriendelijker en de organisatie wordt socialer.”

Volgend jaar moeten er via de proeftuinen van Maatwerk voor Mensen zo’n 100 kandidaten naar duurzaam werk geholpen zijn, binnen óf buiten het Rijk.
 

 “Iedereen telt mee, het maakt niet uit waar: bij het Rijk of in het bedrijfsleven. Zoek mensen die passen bij de Banenafspraak, maar zoek vanuit je expertise ook naar andere groepen om verschil te maken. Als markt en Rijksverheid werken we samen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen in de maatschappij.” - Olav Welling, directeur P&O Rijk

Beeld: Bart Maat

Inspiratie en leren van opgedane ervaringen

's Middags blikten deelnemers samen terug en vooruit op de concreet te realiseren impact van de proeftuinen en andere mogelijkheden voor social return. Als succesfactoren van de social-return-proeftuinen werden vooral zichtbaarheid, het al getoonde doorzettingsvermogen en het klein beginnen genoemd. Ook het organiseren van de onderlinge samenwerking tussen leveranciers door adviesteamleden is een belangrijke sleutel voor succes geweest.

Tips voor de Rijksoverheid hadden de leveranciers ook: “Realiseer voldoende plaatsen voor eigen banen”, “Faciliteer meer mogelijkheden en handvatten voor proeftuinen om met elkaar in contact te komen en andere leveranciers uit te nodigen” en “Maak meters, maar kies voor geleidelijkheid: daar varen de kandidaat en de organisatie wel bij”, waren een aantal terugkerende opmerkingen. Essentieel daarbij is het centraal stellen van impact in plaats van de verplichting.

Noteer hem alvast: 4 juli 2019 bijeenkomst Social Return

In 2016 werden in het voormalige Essokantoor de mogelijkheden voor social return verkend en vorig jaar ondertekende toenmalig minister Blok er de proeftuin met DJI- KPMG, de eerste van de 17 proeftuinen uit de categorie Hoogwaardige Inhuur (IenW). Deze hebben ook andere inkoopcategorieën geïnspireerd, waardoor het aantal tuinen verder toeneemt.

Donderdag 4 juli 2019 is de volgende social-return-dag. Dan komen we bijeen op een nader te bepalen sociale locatie. We hopen deze dag nóg meer mooie ervaringen uit te wisselen van bestaande én nieuwe proeftuinen uit verschillende inkoopcategorieën zoals ICT Inhuur.